Genetisk variation i teori og praksis

Fag: Biologi og Bioteknologi
Arrangør: FaDB-kurser
Titel: Genetisk variation i teori og praksis
Kursusform: Eksternat
Forplejning: Prisen inkluderer forplejning.
Deltagerantal: min 12, max 16.
Pris: Kr. 1500 for medlemmer og kr. 2500 for ikke medlemmer
Tid: Torsdag 27. februar 2014, kl. 9.00-16.30
Sted: Tørring Gymnasium
Underviser: Frank Grønlund Jørgensen
Tilmeldingsfrist: 15. januar 2014.
Målgruppe: Lærere der underviser i Biologi eller Bioteknologi

Indhold:


Kursets formål er at få genopfrisket teori omkring genetisk variation og populationsgenetik, samt få ideer til populationsgenetiske eksperimenter i undervisningen. Det teoretiske fokus vi være på populationsgenetik hos diploide organismer, herunder Hardy-Weinberg ligevægten, genetisk drift og selektion, samt statistiske tests. Kurset vil veksle mellem en eksperimentel undersøgelse af PV92-locuset hos deltagerne og arbejde med relevant teori. Den eksperimentelle undersøgelse er baseret på et kit fra Bio-rad og indeholder isolering af DNA, PCR opformering af PV92-locus og bestemmelse af personernes genotype ved hjælp af gelelektroforese af PCR-produkterne. Den teoretiske del af kurset vil være en blanding af forelæsninger og mere praktisk arbejde med stoffet. Denne del vil blandt andet inkludere udvalgte eksempler på hvordan populationsgenetik kan inddrages i den daglige undervisning samt arbejde med skriftlige opgaver om genetisk variation og statistiske tests.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question