Letní programy roku 2019
Připravili jsme spoustu dobrodružství a zábavy tentokrát na osm prázdninových týdnů!
Místem konání je jurta pod hrází Litovického rybníka, ul. Na Hrázi, Hostivice

Podrobnosti o jednotlivých táborech zjistíte zde: hura-ven.cz/tabor

Na tomto odkazu naleznete smluvní podmínky k táborům:

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSPZ0jvo_js6d233UpVz2aTF3aIqn_-d05lvPoUVrXIJ4Ge4KpLzhXj56rcbNhlpj8_oRysqGABhkjn/pub

Stejný dokument již vyplněný spolu s fakturou a údaji k platbě Vám přijde e-mailem po vyplnění registračního formuláře. Doba zpracování je cca jeden týden od poslání přihlášky.

Zde je jednotný registrační formulář:

We have prepared a lot of adventures and fun this time for the eight holiday weeks!
The venue is the yurt under the dam of Litovický pond, Na Hrázi, Hostivice

You can find details about individual camps here: hura-ven.cz/tabor

This link contains the terms and conditions for the camps:

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSPZ0jvo_js6d233UpVz2aTF3aIqn_-d05lvPoUVrXIJ4Ge4KpLzhXj56rcbNhlpj8_oRysqGABhkjn/pub

The same document already filled in together with your invoice and payment details will be emailed to you after completing the registration form. The processing time is about one week from the filing date of the application.

Here is a single registration form:

Email address *
Zvolený program/ selected program *
Hlásím níže jmenované dítě na příměstský tábor. Zvolte jednu nebo více možností: I enroll the child below in the summer camp. Choose one or more options:
Required
Jméno a příjmení dítěte/Name and surname *
Your answer
Datum narození dítěte/birthdate *
MM
/
DD
/
YYYY
Zdravotní pojišťovna/ health insurance *
Your answer
Kontaktní adresa/contact adress *
Your answer
Matka /mother *
Jméno a příjmení matky (zákonného zástupce)/name and surename of mother (legal representative)
Your answer
Telefon matka/ mother's phone number *
Your answer
Otec/ Father *
Jméno a příjmení otce (zákonného zástupce)/father's name and surename (legal representative)
Your answer
Telefon otec/Father's pohone number *
Your answer
Zdravotní stav dítěte/the health of the child
Zde prosím uveďte veškeré informace o dítěti např. alergie, léky, pravidelné návyky, zdravotní omezení, další problémy, potravinová omezení atp. První den tábora informace zkontrolujte a případně aktualizujte. Please provide all the information about the child, such as allergies, medications, regular habits, health restrictions, other problems, food restrictions etc. On the first day of the camp, check and update your information.
Your answer
Vaccination *
Podrobilo se dítě stanovenému povinnému očkováním dle §50 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění? Případně doplňte jakým způsobem je dítě očkováno (kolonka jiné) Was the child enrolled in compulsory vaccination pursuant to §50 of Act 258/2000 on public health protection as amended? Alternatively, add how the baby is vaccinated (the other box)
Platba /Payment
Platba převodem může být provedena jen s přiděleným variabilním symbolem, který Vám bude i s dalšími informacemi k platbě poslán v potvrzení přijetí přihlášky. Payment by transfer can only be done with a variable number, which will be sent to you with additional payment information in the confirmation of receipt of the application.
Zázemí /Backstage
Jsem seznámen/a s vzhledem zázemí, ve kterém se bude tábor konat a souhlasím s péčí o mé dítě v těchto přírodních podmínkách? I am familiar with the background in which the camp will be held and I agree with the care of my child in these natural conditions.
Souhlasím s focením dítěte při aktivitách tábora pro účely sdílení s rodiči a účely propagace aktivit EnviKlubu HURÁ VEN z.s, I agree with the child's photo shoot for the activities of the camp for sharing with parents and the purpose of promoting the activities of EnviKlub HURÁ VEN z.s, *
Je Vaše dítě zvyklé po obědě spát? Is your child used to sleep after lunch? *
Souhlasím, aby mému dítěti byla v případě potřeby poskytnuta první pomoc I agree to my child if necessary first aid *
Souhlasím s vyndáním klíštěte I agree with removing the tick *
Běžně klíšťata vyndaváme místo přisátí označíme a klíště likvidujeme, chcete- li aby byl postup jiný můžete své přání specifikovat v odpovědi jiné We regularly take the ticks out. We mark the afflicted place and remove the tick. The tick is then liquidating. If you want the procedure to be different, you can specify your wish in answer "another"/jiné
Souhlasím s pomocí dítěti v oblasti osobní hygieny I agree with the help in child's personal hygiene *
Menším dětem, pokud potřebují, běžně pomáháme s osušením po toaletě či koupání. Chcete- li, aby byl postup jiný můžete své přání specifikovat v odpovědi jiné To smaller children, if they need it, we usually help dry out after using the toilet or bathing. If you want the procedure to be different, you can specify your wish in a answer "jiné"
Může být dítě na zahradě EnviKlubu bosé? Can a child be in the EnviKlub garden barefoot? *
Děti nenutíme, aby chodily bosy, ale pokud si to přejí nebráníme jim. Přejete-li si jiný přístup specifikujte v odpovědi jiné. Children are not forced to go barefoot, but if they wish, we do not stop them. If you want another approach, specify another answer in the answer
Mohou být děti pokud budou chtít na pozemku EnviKlubu HURÁ VEN nahé? Can the children if they want to be naked there on the EnviKlub HURÁ VEN backyard? *
Děti nenutíme svlékat se, ale pokud chtějí vyloženě jim nebráníme. Své přání (například pouze v plavkách) můžete specifikovat v odpovědi jiné. Children do not get dressed, but if they want, we do not stop them. You can specify your wish (for example only in swimsuits) in a answer. "jiné"
Poznámka pro organizátora /Note for the organizer
Your answer
Smluvní podmínky *
Souhlasím se smluvními podmínkami příměstského tábora zveřejněnými na odkazu: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSPZ0jvo_js6d233UpVz2aTF3aIqn_-d05lvPoUVrXIJ4Ge4KpLzhXj56rcbNhlpj8_oRysqGABhkjn/pub
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service