Dotazník kvality života
Vyplňte prosím Váš identifikátor *
Your answer
Pred Vami je 10 výrokov týkajúcich sa prežívania Vášho vzťahu k sebe, s ktorými môžete súhlasiť alebo nesúhlasiť.
Pri každom z výrokov označte tú odpoveď ku ktorej sa najviac prikláňate.
vôbec nesúhlasím
skôr nesúhlasím
skôr súhlasím
úplne súhlasím
Mám pocit, že si uchovávam svoju osobnú dôstojnosť najmenej v takej miere ako väčšina ostatných ľudí
Som vždy náchylný považovať sa za neúspešného človeka.
Myslím si, že mám mnoho dobrých vlastností.
Som schopný robiť mnoho vecí rovnako dobre ako ostatní.
Zdá sa mi, že nemôžem byť na seba za nič zvlášť hrdý.
Mám k sebe dobrý vzťah.
Chcel by som si sám seba viac vážiť.
Som so sebou vcelku spokojný.
Občas jasne pociťujem svoju neužitočnosť.
Niekedy si myslím, že som celkom neschopný.
Ako často máte nasledujúce pocity a skúsenosti?
nikdy
zriedka kedy
niekedy
často
vždy
Bol som unavený.
Bol som v depresii.
Prežíval som krásny deň.
Bol som telesne vyčerpaný.
Bol som citovo vyčerpaný.
Bol som šťastný.
Bol som zničený.
Nemohol som sa vzchopiť a pokračovať ďalej.
Bol som nešťastný.
Cítil som sa uponáhľano a uťahaný.
Cítil som sa ako uväznený v pasci.
Cítil som sa ako by som bol nula (bezcenný).
Cítil som sa utrápený.
Ťažili ma starosti.
Cítil som sa sklamaný a rozčarovaný.
Bol som slabý a na najlepšej ceste ochorieť.
Cítil som sa beznádejne.
Cítil som sa odmietaný a odstrčený.
Cítil som sa optimisticky.
Cítil som sa plný energie.
Bol som plný úzkosti a obáv.
Popíšte ako často sa u Vás vyskytujú nasledujúce príznaky:
nikdy
zriedka
občas
často
Tlak v oblasti žalúdka
Pocit plného žalúdka
Žalúdočné bolesti
Odgrgávanie, napínanie
Žalúdok akoby na „vode“ (nausea)
Vracanie (emesis)
Silný tlkot srdca
Pichanie v hrudi
Pocit, že sa človek ľahko zadýcha
Pocit nedostatku vzduchu v pľúcach
Pocity zovretia a stiesnenia pri dýchaní
Pocit úzkosti na prsiach.
Pri vzrušujúcich situáciách sa objavia ťažkosti s dýchaním
Pocit sucha v ústach
Sklon k silnému poteniu – aj v chladných dňoch
Vlhké ruky a nohy
Pocit, že ma oblieva pot
Ťažkosti večer so zaspávaním
Poruchy spánku – časté prebúdzanie zo spánku
Rýchla a ľahká unaviteľnosť
Pocity veľkej únavy
Pocit, že je človek akoby rozlámaný
Pocity napätia
Pocity vyčerpanosti – telesnej aj duševnej
Pocity nedostatku energie a hybnosti
Nemať chuť nič robiť a začínať
Ťažkosti s koncentráciou – sústredenosťou – pozornosti
Strach z nevyliečiteľných chorôb
Starosti o vlastné zdravie
Sklon moc sa zamýšľať nad určitým problémom nad určitou myšlienkou alebo udalosťou
Sklon nikdy nedokončiť určitú myšlienku, problém alebo udalosť
Pocit viny
Nadmerné sebapozorovanie
Výrazná potreba ovládať sa – svoje správanie
Zábrany pri interakciách s inými ľuďmi
Zábrany pri jednaní s druhým pohlavím
Zábrany pri jednaní s nadriadenými
Pocit, že mi ľudia nerozumejú
Ťažkosti s rečou pri niektorých situáciách
Málo sebadôvery
Chýba mi sila presadiť sa
Zlyhávanie v sitáciach, kedy sa mám práve osvedčiť
Bezdôvodný strach – neopodstatnené obavy
Strach zo samoty – obava byť sám
Strach z určitých miest
Strach z dopravných prostriedkov alebo v nich
Strach z pobytu v uzavretých miestnostiach
Nadmerné ľakanie sa pri vonkajších podnetoch
Nadmerná citlivosť na hluk
Nutkanie ísť na toaletu pri vzrušujúcich situáciách – alebo pred nimi.
V tomto dotazníku sa Vás pýtame na kvalitu Vášho života. Odpovedzte prosím na všetky otázky. Ak si nie ste celkom istý, vyberte odpoveď, ktorá sa Vám zdá najvýstižnejšia pre Vás. Často to môže byť odpoveď, ktorá Vás napadne. Berte do úvahy posledné 2 týždne Vášho života.
Vôbec nie
Tak trochu
priemerne
veľmi
mimoriadne
Do akej miery cítite, že Vám (telesná) bolesť bráni robiť to, čo robiť potrebujete?
Do akej miery potrebujete pre svoje bežné denné fungovanie lekársku pomoc?
Koľko radosti máte zo života?
Nakoľko cítite, že Váš život je zmysluplný?
Ako sa dokážete sústrediť?
Ako bezpečne sa cítite vo Vašom každodennom živote?
Aké zdravé je Vaše fyzické prostredie?
Máte dostatok energie pre každodenný život?
Dokážete akceptovať svoj telesný výzor?
Máte dosť peňazí na spĺňanie svojich potrieb?
Ako sú Vám prístupné informácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život?
Do akej miery máte podmienky pre možnosť voľnočasových aktivít?
Ako by ste ohodnotili kvalitu svojho života?
Your answer
Aká je Vaša schopnosť pohybu?
Veľmi nespokojná
nespokojná
Ani spokojná ani nespokojná
spokojná
Veľmi spokojná
Ako ste spokojný so svojím zdravím?
Ako ste spokojný so svojím spánkom?
Ako ste spokojný so svojou schopnosťou vykonávať činnosti Vášho každodenného života?
Ako ste spokojný so svojou schopnosťou pracovať?
Ako ste spokojný sám so sebou?
Ako ste spokojný so svojimi osobnými vzťahmi?
Ako ste spokojný so svojím sexuálnym životom?
Ako ste spokojný s podporou, ktorej sa Vám dostáva od Vašich priateľov?
Ako ste spokojný s podmienkami miesta, kde bývate?
Ako ste spokojný s dostupnosťou zdravotníckych služieb?
Ako ste spokojný s Vašou dopravou?
Ako často bývate v negatívnom citovom rozpoložení, ako je mizerná nálada, beznádejnosť, úzkosť, depresia?