Chat với người lạ Confession

Nơi để các bạn thổ lộ tình cảm hoặc thú nhận tội lỗi gì đó với những người lạ khác :P


Lưu ý:
- Nếu muốn gửi kèm theo ảnh, hãy up lên trang imgur.com rồi chèn link vào bài
- Có thể gửi cfs với mục đích tìm lại người lạ nhưng bọn mềnh sẽ duyệt trước nên các bạn phải viết mùi mẫn, ướt át vào :v
- Những cfs viết không dấu sẽ không được đăng
- Những cfs viết lời lẽ xúc phạm người khác hoặc nói bậy sẽ không được đăng
- Cfs sẽ được đăng trên fan page chính thức tại https://www.facebook.com/chat.goctamhon.org

Hoặc truy cập chat.goctamhon.org để bắt đầu chat.

    This is a required question