Anketa "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei"
Konkurences padome anketu īsteno akcijas “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei” ietvaros. Akcijas mērķis ir identificēt likumus, Ministru kabineta noteikumus, pašvaldību saistošos noteikumus u.c. normatīvo regulējumu, kas nepamatoti ierobežo konkurenci vai uzņēmējdarbību, un rosināt šo šķēršļu novēršanu.

Anketu var aizpildīt uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, juridiskie biroji, kā arī jebkurš interesents, kurš novērojis vai saskāries ar šķēršļiem normatīvajā regulējumā, kas nepamatoti kavē vai ierobežo uzņēmējdarbības attīstību un konkurenci.

Par šķērsli konkurencei var uzskatīt normatīvo aktu prasības, kuru rezultātā tiek kavēta jaunu tirgus dalībnieku ienākšana tirgū vai no tirgus ir spiesti aiziet jau esošie tirgus dalībnieki, kā arī situācijas, kad tirgus spēlētājiem pretēji konkurences neitralitātes principam netiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas konkurēt tirgū.

Piemērs: pašvaldība pieņem saistošos noteikumus, kuros noteikts, ka nākošajā gadā ielu tirdzniecības atļaujas tiks piešķirtas tikai tām personām, kurām šāda atļauja bijusi piešķirta trīs gadus pēc kārtas. Šāds regulējums padara neiespējamu jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū, kā arī tas piespiež pārtraukt darbību tiem esošajiem tirgus dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām.

Anketu iespējams aizpildīt līdz 2019. gada 15. novembrim, un katrs dalībnieks akcijā drīkst iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu.

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti Pasaules Konkurences dienai veltītā svinīgajā pasākumā 5. decembrī.

Vairāk informācijas par akciju: https://www.kp.gov.lv/darbibas-virzieni/konkurences-kulturas-veicinasana/akcija-nejedzigakais-skerslis-konkurencei

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Konkurences padomes komunikācijas speciālisti Zani Gorškovu, rakstot uz e-pasta adresi zane.gorskova@kp.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. 67365216.

*Informējam, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai, lai veiktu personas reģistrāciju dalībai akcijā un lai nodrošinātu saziņu par akcijas norisi.
Vārds, uzvārds/ Oganizācijas nosaukums *
Your answer
Kontakttālrunis *
Your answer
E-pasts (šo izmantosim kā galveno saziņas kanālu) *
Your answer
Likuma, Ministru kabineta noteikumu, pašvaldību saistošo noteikumu vai cita normatīvā regulējuma nosaukums, kas ierobežo konkurenci (lūgums norādīt pilno nosaukumu) *
Your answer
Konkrētā norma, kas ierobežo konkurenci (lūgums citēt ierobežojošā regulējuma tekstu) *
Your answer
Nozare, ko ietekmē regulējums: *
Kā un kādus šķēršļus uzņēmējdarbībai un/vai konkurencei rada normatīvais regulējums? *
Your answer
Vai varam ar Jums sazināties, ja radīsies kādi jautājumi par ierobežojošo regulējumu? *
Required
Vai Jums ir kādi papildu komentāri?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy