FIRST YEAR SEMINAR 2017 - LEARNING SKILLS (KESELURUHAN)
BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN MODUL “FIRST YEAR STUDENTS SEMINAR” “LEARNING SKILLS (KESELURUHAN)
Arahan:
Soal selidik ini bertujuan mengumpul data bagi menilai keberkesanan perlaksanaan modul FYS “Learning Skills” secara keseluruhan.

Penilaian keseluruhan ini perlu dilakukan SEKALI SAHAJA selepas mengikuti kesemua modul berkenaan.

Kami berharap anda dapat memberi maklumbalas yang jujur bagi membantu kami membuat penambahbaikan kepada program FYS untuk sesi yang akan datang.

Bahagian 1: Latar belakang pelajar
Arahan: Tandakan (/) pada ruang yang telah disediakan.
1. Jantina
2. Fakulti
Bahagian 2: Penilaian pelajar terhadap perlaksanaan modul
Arahan: Sila nyatakan tahap penilaian untuk setiap kenyataan dengan menggunakan skala berikut:

1: Sangat Tidak Bersetuju 2: Tidak Setuju 3: Setuju 4: Sangat Setuju

1. FYS membantu saya menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran di universiti.
2. FYS membantu saya memahami matlamat pembelajaran saya di universiti dengan lebih jelas.
3. FYS memotivasikan saya untuk menjadi pelajar yang berjaya.
4. FYS membantu saya memahami matlamat hidup dengan lebih jelas lagi.
5. FYS membantu saya menguasai kemahiran asas kehidupan sebagai seorang mahasiswa di universiti.
6. FYS mengajar saya untuk bersosial dengan masyarakat di universiti dengan cara yang bermoral dan beradab.
7. FYS membantu saya mengurus masa dan kehidupan saya dengan lebih baik.
8. FYS membantu saya mempersiapkan diri untuk menjadi seorang mahasiswa yang bertanggungjawab dan berintegriti.
9. FYS memberi pendedahan kepada saya untuk memahami dan mengurus permasalahan kewangan dan kehidupan dengan lebih baik.
9. FYS memberi pendedahan kepada saya untuk menggunakan kemudahan seperti kemudahan teknologi dengan cara yang bermoral dan beradab.
10. FYS membantu saya memahami kaedah pengajaran dan pembelajaran di universiti.
11. FYS membantu saya memahami kaedah pengajaran dan pembelajaran di universiti.
12. FYS telah membantu saya untuk mengasah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
13. FYS mendedahkan saya kepada pelbagai teknik pembelajaran di universiti.
14. FYS menjadikan saya lebih berfikiran jauh dan terbuka.
PENGURUSAN PELAKSANAAN FYS
15. Persekitaran dan kemudahan bilik kuliah membantu saya belajar dengan baik.
16. Jadual pelaksanaan modul FYS tidak mengganggu aktiviti akademik saya.
17. Masa yang diperuntukan untuk modul FYS adalah sesuai.
18. Maklumat tentang FYS mudah untuk dicapai.
19. Proses pendaftaran modul FYS adalah mudah dan efisyen.
20. Pengurusan kehadiran FYS adalah efisyen.
Sila nyatakan cadangan penambahbaikan First Year Seminar 2017 “Learning Skills” (Sekiranya ada)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universiti Malaysia Pahang. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms