NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN OOS-KAAPLAND - VORM A
Doel en Agtergrond:
1. Vorm A help gemeente, ring en sinode om geloofsonderskeidend besluite oor die bediening te neem.
2. Geloofsonderskeiding gebeur wanneer die Here se Woord en dit wat in die gemeente en omgewing gebeur met mekaar in verband gebring word deur gelowiges wat in afhanklikheid van die Here saam besin.
3. Die ring se roeping word onderskei uit sake wat nie op gemeentelike vlak optimaal hanteer kan word nie, en wat die Here vir die ring op die hart druk. Die sinode se roeping word onderskei aan die hand van dit wat gemeentes en ringe nie effektief kan hanteer nie, en wat die Here op die sinode se hart druk.
4. Ringsprojekte is die vrug van ringe se geloofsonderskeiding.
5. Om geloofsonderskeiding effektief toe te pas, het gemeente, ring en sinode toepaslike informasie nodig. Vorm A plaas die basiese stel informasie op die tafel. Ringe benut en verreken Vorm A dus - saam met hul eie besinning - in die formulering van ringsprojekte.
Email address *
Hoe om hierdie vorm gedeeltelik te voltooi en die res later te voltooi:
• Maak seker dat die e-posadres wat jy hierbo verstrek het, KORREK verskaf is.
• Vorder sover jy wil en bereik dan die laaste bladsy van hierdie vorm deur telkens op "NEXT" onderaan elke bladsy te druk en kies "SUBMIT". 'n Kopie van jou respons sal per e-pos aan jou versend word. Hierdie e-pos sal 'n "Edit your response"-skakel bevat waarop gedruk moet word om die vorm verder te voltooi.
• Hierdie prosedure moet elke keer herhaal word elke keer wanneer die vorm onvoltooid gelaat word om later te voltooi.
• Maak ook seker dat al die vrae voltooi is voordat jy hierdie vorm as afgehandel beskou.
Naam van die gemeente?
Naam van die ring waarbinne die gemeente ressorteer?
Boekjaar?
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service