שאלון לעמותות: תוכניות חברתיות אשר יכולות להתאים לאג"ח חברתי

מטרת השאלון היא לאתר דרכים לשיתוף פעולה: פיתוח או להרחבת תוכנית חברתית באמצעות אג"ח חברתי

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  תוכנית עבור אג"ח חברתי

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  מדידת הצלחה

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question