Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbie na lata 2021 - 2026
Szanowni Państwo,
W związku z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbie na lata 2021 - 2026 oraz wyznaczaniem kierunków rozwoju gminy w obszarze społecznym, bardzo ważne jest poznanie przez nas Państwa zdania na temat warunków życia w gminie.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do opracowania dokumentu strategicznego i będzie miała na celu zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na terenie gminy.
Jak ocenia Pan/Pani aktualne warunki życia mieszkańców gminy? *
Jakie problemy napotykają osoby niepełnosprawne w gminie? *
Required
Czy według Pana/Pani oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych jest wystarczająca? *
Czy według Pana/Pani dostęp do placówek opieki zdrowotnej na terenie Gminy jest wystarczający? *
Czy według Pana/Pani na terenie gminy podejmowane są odpowiednie działania mające na celu aktywizację osób starszych (seniorów)? *
Proszę o wskazanie wszystkich działań aktywizacyjnych niezbędnych do podjęcia dla seniorów, na terenie gminy *
Required
Proszę o ocenę występowania problemu uzależnień na terenie gminy: *
Proszę o ocenę występowania zjawiska przemocy domowej na terenie gminy: *
Proszę o wskazanie negatywnych zjawisk społecznych występujących na terenie gminy w odniesieniu do dzieci i młodzieży: *
Required
Proszę o wskazanie najważniejszych działań, które należałoby podjąć na terenie gminy, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym (minimum 3): *
Required
Proszę ocenić poszczególne uwarunkowania życia w gminie na skali ocen szkolnych (od 1 – zdecydowanie niezadowolony do 6 – zdecydowanie zadowolony) *
Zdecydowanie niezadowolony
Bardzo niezadowolony
Dostatecznie zadowolony
Zadowolony
Bardzo zadowolony
Zdecydowanie zawodolony
Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe, sport i rekreacja)
Dostęp do Internetu
Dostęp do oferty kulturalnej (biblioteka, koncerty, wystawy itp.)
Organizacja imprez cyklicznych na terenie Gminy
Poziom funkcjonowania pomocy społecznej
Dostęp do opieki zdrowotnej (lekarze specjaliści, ośrodki zdrowia)
Bezpieczeństwo publiczne
Oferta edukacyjna szkół
Dostępność przedszkoli
Udział mieszkańców w życiu publicznym/ możliwość działania w organizacjach społecznych (pozarządowych)
Płeć: *
Wiek *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy