Formularz zgłoszeniowy dziecka - wypełnia rodzic/opiekun
Na zajęcia Gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku 5-6 lat
poniedziałki i czwartki godz. 16.30, instruktor: Joanna Cieślak

Projekt "AKTYWNI I ZDROWI online" realizowany jest w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko uczestnika zajęć *
Data urodzenia uczestnika zajęć *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce zamieszkania uczestnika zajęć *
Required
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna uczestnika *
Oświadczam, że  stan zdrowia mojego dziecka zezwala na udział w zajęciach. Jestem w pełni świadoma/my  stanu zdrowia mojego dziecka i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyżej wymienionych zajęciach *
Required
Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć, filmów oraz innych materiałów zarejestrowanych przez Organizatora i przeze mnie zawierających wizerunek mojego dziecka,  w mediach, w szczególności w: Internecie, prasie, telewizji na potrzeby promocji Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80,poz. 904 ze zm.) *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ratajskie Centrum Kultury z siedzibą w Poznaniu, w zakresie złożonego powyżej oświadczenia oraz w zakresie prowadzonej przez RCK działalności statutowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Ratajskie Centrum Kultury w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną, sporządzoną na podstawie art. 13 ww. Rozporządzenia:1. Administratorem danych osobowych jest Ratajskie Centrum Kultury w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, nr telefonu 695 151 659 , email: damian_kozlowski@wp.pl .2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO, tj. za zgodą na przetwarzanie danych osobowych.3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.5. Dane będą przechowywane przez okres wykorzystywania Państwa danych oraz czas niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych w zakresie wskazanym w zgodzie na wykorzystanie wizerunku.7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.8. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z zajęć. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi możliwość korzystania z zajęć. 9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. *
Required
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego "AKTYWNI I ZDROWI online" i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki. Regulamin dostępny na: https://drive.google.com/file/d/1wBSGx5pWXdMUbykV9XMXKWzhHQsjzLj-/view
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy