แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
1.  แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนัก เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2.  ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากสำนักโดยตรง  รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วยให้ทำเครื่องหมาย    ลงใน    ตามความเป็นจริง
ตอนที่  1 ข้อมูลของผู้ตอบแบสอบถาม
1.  เพศ *
Required
2.  สถานภาพ *
Required
3.  ระดับการศึกษา
ระบุกระบวนงานที่ต้องการประเมิน
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนประชารัฐ. Report Abuse