สำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.obec.go.th
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะนำผลสำรวจไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และการให้บริการ
ให้เพิ่มประสิทธิภาพตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ. *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ปัจจุบันสังกัดหน่วยงาน *
5. ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ใด *
6. ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ www.obec.go.th *
7. ความถี่ในการเข้าใช้งานบริการเว็บไซต์ www.obec.go.th เช่น ลงประกาศ ลงข่าว ลงหนังสือราชการ *
8. หมวดหมู่ที่ท่านใช้งานมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 คำถาม) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms