Deklaracja uczestnictwa w Koszalińskim Festiwalu Organizacji Pozarządowych 2019
Dane podstawowe
Nazwa organizacji pozarządowej deklarującej udział w Festiwalu, zwanej dalej Uczestnikiem: *
Your answer
Wasz pomysł na udział w Festiwalu (proszę zaznaczyć wszystkie opcje, które Was interesują) *
Required
Czy chcą Państwo zostać organizacją partnerską Festiwalu i być koordynatorem większej strefy/większego obszaru działań/wydarzenia towarzyszącego? *
Możliwe jest pokrycie przez nas całości lub części kosztów takich działań
Proszę opisać Waszą wizję udziału w Festiwalu - jakie atrakcje planują Państwo dla mieszkańców? *
Your answer
Czy potrzebujecie dostępu prądu na Waszym stoisku?
Dane osoby kontaktowej w sprawie Festiwalu:
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: *
Your answer
Telefon osoby kontaktowej: *
Your answer
Adres e-mail osoby kontaktowej: *
Your answer
Zobowiązania Organizatora Festiwalu - Pracowni Pozarządowej
Organizator zobowiązuje się do:
- organizacji Festiwalu i czuwania nad jego prawidłowym przebiegiem,
- zapewnienia stoisk, sceny, nagłośnienia
- promocji Festiwalu,
- zabezpieczenia medycznego wydarzenia.

Stoiska przydzielane są przez Organizatora na podstawie planu Festiwalu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zakresu usług oferowanych w dniu Festiwalu lub do odwołania Festiwalu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Zobowiązania Uczestnika Festiwalu korzystającego ze stoiska
Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

Wszelkie prezentacje Uczestników spotkania muszą być zgodne z zakresem prowadzonej działalności statutowej, nie mogą naruszać bezpieczeństwa i dóbr osób trzecich oraz powinny być dostosowane do charakteru Festiwalu. Niedopuszczalne są prezentacje o charakterze politycznym.

Uczestnik Festiwalu rezerwujący stoisko zobowiązuje się do:
- przygotowania stoiska do godziny 11:45 dn. 9 czerwca na wyznaczonym przez organizatorów miejscu,
- obecności na Festiwalu w godzinach 11:45 - 17 i nie likwidowania stoiska przed końcem wydarzenia,
- dbania o powierzone mu stanowisko, uprzątnięcia go i oddania w stanie nienaruszonym.

Zgoda
Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do podania wyżej zamieszczonych danych, w tym danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Pracownia Pozarządowa mająca siedzibę w Koszalinie przy ul. Dworcowej 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem w sposób spełniający warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit g. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań Pracowni Pozarządowej jako Centrum Organizacji Pozarządowych i organizacji Festiwalu.
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service