SET 5 : SOALAN PERCUBAAN SPM 2016 SEJARAH K1 (N9)
NAMA : *
Your answer
NAMA SEKOLAH : *
Your answer
NAMA KELAS : *
Your answer
1. Masyarakat Barat mengaitkan tamadun dengan pencapaian lahiriah. Apakah unsur-unsur lahiriah yang dipentingkan? (m/s 5) *
1 point
2. Kod Undang-undang Hammurabi telah menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia. Apakah kepentingan perundangan tersebut kepada masyarakat Mesopotamia? (m/s 14) *
1 point
3. Mengapakah sistem pentadbiran Rom diketuai oleh dua orang konsul? (m/s 43) *
1 point
4. Sukan Olimpik telah diperkenalkan pada zaman Yunani, iaitu pada tahun 776 S.M. Apakah tujuan Sukan Olimpik diadakan? (m/s 64) *
1 point
5. Bagaimanakah Raja Indravarman I berjaya menjadikan kerajaan Angkor sebagai sebuah kerajaan yang kuat? (m/s 76) *
1 point
6. Gambar 1 menunjukkan monumen penting di Asia Tenggara. (m/s 88) *
1 point
Captionless Image
7. Rajah 1 ialah garis masa menunjukkan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. (m/s 104-107) *
1 point
Captionless Image
8. Mengapakah Nabi Muhammad SAW tidak turut berhijrah ke Habsyah? (m/s 113) *
1 point
Captionless Image
9. Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Apakah keistimewaan piagam tersebut? (m/s 124) *
1 point
10. Mengapakah Nabi Muhammad SAW menerima syarat Perjanjian Hudaibiyah walaupun kandungannya lebih memihak kepada Quraisy Makkah? (m/s 133) *
1 point
11. Apakah tujuan Khalifah Ali meminta Gabenor al-Asytar mengikat perjanjian dengan golongan zimmi? (m/s 148) *
1 point
12. Kerajaan Bani Umaiyyah telah berjaya menjalankan penyelidikan bagi memajukan bidang pertanian. Apakah kemajuan tersebut? (m/s 154) *
1 point
13. Gambar 2 ialah Masjid Agung Demak di Jawa. (m/s 184) *
1 point
Captionless Image
14. Pantun berikut menggambarkan amalan hidup masyarakat Asia Tenggara selepas kedatangan Islam. (m/s 190) *
1 point
Captionless Image
15. Rajah 1 merujuk kepada sistem pentadbiran kerajaan Melayu. (m/s 197) *
1 point
Captionless Image
16. Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan terdiri daripada 12 suku. Mengapakah ahli setiap suku tidak dibenarkan berkahwin dengan suku yang sama? (m/s 198) *
1 point
17. Apakah faktor yang mendorong kemunculan golongan baron di Eropah pada Zaman Gelap ? (m/s 215) *
1 point
18. Maklumat berikut berkaitan dengan Revolusi Pertanian di Eropah. (m/s 228) *
1 point
Captionless Image
19. Andaikan anda terlibat dengan kegiatan ekonomi sara diri di Tanah Melayu pada awal abad ke -18.Bagaimanakah anda mengunakan lebihan pengeluaran yang berlaku? (m/s 244) *
1 point
20. Rajah berikut menunjukkan perubahan yang berlaku dalam sistem pemilikan tanah di Tanah Melayu selepas kedatangan British. (m/s 259) *
1 point
21. Dialog berikut diucapkan oleh rakyat Indonesia pada awal abad ke-19 akibat tidak berpuas hati dengan tindakan Belanda. (m/s 14) *
1 point
Captionless Image
22. Jadual berikut menunjukkan persatuan yang ditubuhkan. (m/s 21) *
1 point
Captionless Image
23. Rajah berikut menerangkan perubahan sikap Dato’ Syahbandar di Sungai Ujong? (m/s 39) *
1 point
Captionless Image
24. Bagaimanakah pertubuhan berikut menentang pihak Jepun di Tanah Melayu? (m/s 58) *
1 point
Captionless Image
25. Maklumat berikut merujuk kepada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Melayu. (m/s 82 & 86) *
1 point
Captionless Image
26. Jadual berikut berkaitan pembinaan negara dan bangsa di Jerman dan Madinah. (m/s 69) *
1 point
Captionless Image
27. Mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 memberi manfaat kepada orang Melayu? (m/s 108) *
1 point
28. Gambar 3 menunjukkan demonstrasi antipenyerahan Sarawak oleh orang Melayu Sarawak pada tahun 1949. (m/s 111) *
1 point
Captionless Image
29. Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri Sistem Ahli? (m/s 117) *
1 point
Captionless Image
30. Jadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. (m/s 121-122) *
1 point
Captionless Image
31. Apakah persamaan tokoh-tokoh berikut? (m/s 137) *
1 point
Captionless Image
32. Antara yang berikut, manakah merupakan hak autonomi yang diberi kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak menurut Perlembagaan Malaysia? (m/s 155) *
1 point
Captionless Image
33. Apakah tindakan yang membolehkan kerakyatan seseorang dilucutkan berdasarkan perkara 24 Perlembagaan Malaysia? (m/s 164) *
1 point
34. Maklumat berikut menerangkan Badan Perundangan di Malaysia. (m/s 172) *
1 point
Captionless Image
35. Semua hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri.Mengapakah hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik? (m/s 176) *
1 point
36. Deklarasi Kuala Lumpur 1971 telah mengisytiharkan rantau Asia Tenggara sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN). Mengapakah pengisytiharan tersebut penting kepada Asia Tenggara? (m/s 198) *
1 point
37. Dasar Kependudukan dilancarkan pada 29 Mac 1984 bermatlamat mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. (m/s 209) *
1 point
Captionless Image
38. Pernyataan berikut berkaitan dengan cabaran kesembilan Wawasan 2020. (m/s 222) *
1 point
Captionless Image
39. Senarai berikut berkaitan dengan penyertaan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. (m/s 242) *
1 point
Captionless Image
40. Malaysia memberi sumbangan penting dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) berhubung keamanan dunia. (m/s 246) *
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy