สำรวจการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วย สู่การปรับระบบบริการ (patient Experience program: PEP) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล *
ท่านมาใช้บริการ? *
ครั้งนี้ท่านเข้ารับบริการแบบใด? *
วันที่เข้ารับบริการ? *
MM
/
DD
/
YYYY
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
สิทธิการรักษา *
ส่วนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการในโรงพยาบาล
คะแนน 1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด
คะแนน 2 หมายถึง พอใจน้อย
คะแนน 3 หมายถึง พอใจปานกลาง
คะแนน 4 หมายถึง พอใจมาก
คะแนน 5 หมายถึง พอใจมากที่สุด
คะแนน 0 หมายถึง ไม่ได้ใช้บริการ
คุณหมอให้ความสำคัญกับการตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรค *
คุณหมอให้ข้อมูล / แนะนำวิธีการ และทางเลือกในการรักษา *
คำถามและข้อสงสัย ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากแพทย์ *
คุณหมอรับฟัง / พูดคุยให้ท่านคลายความกังวลในอาการเจ็บป่วย *
มีโอกาสได้พูดคุยกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เรื่องอาการเจ็บป่วย *
พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ สามารถตอบคำถามและ ข้อสงสัยได้ชัดเจน *
ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่ *
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องการรักษา *
ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ *
ได้รับคำแนะนำ และขั้นตอนในการรับบริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล *
อาการเจ็บป่วยทั้งกาย และใจได้รับการดูแลเป็นอย่างดี *
คุณหมอผู้ให้การรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/ญาติได้ซักถาม *
ผู้ป่วยและญาติ ได้รับข้อมูลการรักษาที่เป็นประโยชน์จนสามารถดูแลตนเองได้ *
ได้รับข้อมูลการใช้ยา ผลข้างเคียง และอาการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างชัดเจน *
ได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจน ถึงอาการผิดปกติ ที่ต้องกลับมาพบแพทย์ และการมาตรวจตามนัด *
ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยรวม ในระดับใด *
ท่านจะแนะนำให้มาใช้บริการที่รพ.นี้หรือไม่ *
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ความในใจที่อยากบอกโรงพยาบาล *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service