TEDDY EDDIE ON HOLIDAY
Zapraszamy do zapisu na intensywne wakacyjne minikursy!
Koszt kursu dla 4-5 latków: aż 8 zajęć - 2 x w tyg. po 2 jednostki lekcyjne z przerwą: 300 zł
Koszt kursu dla 6-7 latków: aż 8 zajęć - 2 x w tyg. po 2 jednostki lekcyjne z przerwą: 320 zł
*w cenie bogato wyposażony segregator z materiałami, dostęp do platformy online z ćwiczeniami oraz NAGRODA po ukończeniu kursu)
Wielkość grup 4 - 8 osób.
Email *
Imię i nazwisko UCZESTNIKA (DZIECKA) *
Nr telefonu rodzica *
ADRES ZAMIESZKANIA *
Jestem zainteresowany/a kursem dla: *
Required
Wybierz kurs, lub kursy, w których chcesz aby uczestniczyło Twoje dziecko: *
Required
Jak tylko utworzą się grupy, skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zapisu. W razie pytań proszę o tel. pod nr 438259737 w godz. 16.00 - 19.00. *
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zostałem/am poinformowany/a, że: 1) Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. AngloStrefa Szkoła Języka Angielskiego Arleta Matysiak. ul. 9 Maja 21, 98-100 Łask, e-mail: szkola@anglostrefa.eu ; 2) dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celach: a) zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej prowadzenia kursu językowego; b) marketingu bezpośredniego Szkoły oraz marketingu Edu Bears sp. z o.o. sp.k.; 3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: a) zgoda wyrażona przez Państwa w imieniu swoim i/lub Ucznia; b) niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej kursu językowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4) dane osobowe mogą zostać udostępnione spółce Edu Bears sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Pszczyńskiej 69 oraz podmiotom współpracującym z tą spółką (dotyczy danych Uczniów biorących udział w kursie językowym Teddy Eddie/Savvy Ed); 5) dane osobowe mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy dotyczącej kursu językowego łączącej mnie ze Szkołą; 6) mają Państwo prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych; 7) mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;8) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; 9) mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 10) podane przez Państwa dane dotyczące zdrowia Ucznia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Szkołę przez ustalenie okoliczności dotyczących zdrowia Ucznia, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w kursie; 11) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej kursu językowego; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy. * *
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dot. przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz świadomie wysyłam je za pośrednictwem platformy docs.google.com * *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy