Istraživanje potreba dugotrajno nezaposlenih osoba
Udruga žena Vukovar u procesu je razrade projekta „Nova znanja-nove prilike“ kojim planira omogućiti edukacije i prekvalifikacije za dugotrajno nezaposlene osobe s ciljem njihovog ravnopravnijeg položaja na tržištu rada te veću mogućnost zapošljavanja i socijalnog uključivanja u život zajednice.
U tu svrhu radimo istraživanje potreba za usavršavanjem i obrazovanjem dugotrajno nezaposlenih osoba kako bi projektom povećali njihovu zapošljivost, a jednako tako i odgovorili na potrebe tržišta rada.
1. Molimo Vas označite kojoj od marginaliziranih skupina pripadate?
2. Za koju biste vrstu edukacija bili zainteresirani ukoliko bi ona za Vas bila organizirana besplatno?
3. Molimo Vas označite za koju biste od ponuđenih prekvalifikacija (trajanje najmanje od 9 do 12 mjeseci) bili zainteresirani ukoliko biste ih mogli pohađati besplatno?
4. Molimo Vas označite za koji biste od ponuđenih programa osposobljavanja i usavršavanja (trajanje od 3 do 5 mjeseci) bili zainteresirani ukoliko biste ih mogli pohađati besplatno?
5. Za koje od navedenih znanja i vještina smatrate da biste trebali usavršiti kako biste bili konkurentniji na tržištu rada?
6. Smatrate li da bi Vam motivacijske radionice i radionice psihološkog osnaživanja pomogle u lakšem socijalnom uključivanju u život zajednice i aktivnijem pristupu tržištu rada?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms