Vzorový online test
Zkuste si propočítat čtyři vzorové příklady, které se podobají těm, s kterými se můžete setkat u přijímaček.
Je dán obdélník ABCD a v něm úhly α, β a 35°. Určete β-α. Úhly neměřte, ale počítejte.
1 point
Captionless Image
Clear selection
Řešte rovnici:
1 point
Captionless Image
Clear selection
Adam a Bedřich sází jahody. Adam celý záhon vysází za 6 hodin, Bedřich za 4 hodiny. Za jak dlouho vysází jahody společně?
1 point
Clear selection
Zjednodušte
1 point
Captionless Image
Clear selection
Submit
This form was created inside of Gymnázium a SOŠPg Čáslav. Report Abuse