161120 /08-09.04.2021 г. тема: "Администриране на локални компютърни мрежи"
Квалификационен курс на тема:
"Администриране на локални компютърни мрежи"

Предназначение: Настоящият курс е предназначен за учителите по комуникационна и компютърна техника в професионалните гимназии.

Анотация: Изучаването на стандарти като IEEE 802, X.25, ATM, ISDN и др. предлага ясно разбиране на начините за администриране на различни мрежи, нуждата от обединението на данни и видовете устройства, нужни за изграждането на стабилна и ефективна връзка между клиентите.
В курса са засегнати и важните Интернет протоколи за изграждане на локална мрежа – IPv4, IPv6, SSH, SSL и др. Необходимостта от протоколи е очевидна: те позволяват различни компютри от различни доставчици и с различни работни характеристики да „говорят един и същ език“.
Учителите преподаващи в областта на мрежовото администриране често са объркани от количеството информация достъпно по основните теми. Целта на настоящия курс е да осигури лесно обяснение на ключовите понятия, техники и терминология, така че да подготви учителите за по-напреднали дискусии и знания. Не се изискват предишни знания за мрежи или програмиране.

Ръководител на курса: доц. д-р Ц. Цанков

Индивидуална такса за курсист – 80 лв.
Време на провеждане – 08-09.04.2021 г. и 10-11.04.2021 г.
Хорариум - 32 академични часа (16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 16 акад. часа предварителна подготовка и консултиране)
08-09.04.2021 г. - 8 акад. часа синхронно обучение в електронна среда - курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 08.04.2021 г.
10-11.04.2021 г. - самостоятелна работа и консултиране

Брой квалификационни кредити – 2.

* АКО УЧАСТВАТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА НА МОН "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" - Дейност 2, СА ВИ НЕОБХОДИМИ 2 БР.КРЕДИТА И ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС ТАКСА!!!
ПАЗЕТЕ ПЛАТЕЖНИЯ ДОКУМЕНТ!

Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда

След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:

* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 161120

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg


Уважаеми колеги,
Моля във връзка с издаване на удостоверения , да попълните следните данни:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Дата на раждане (ден, месец, година) *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Месторабота (пълно наименование на образователната институция, гр. /с. , обл. ) *
На длъжност *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse