LETNÍ HORNOVÉ KURZY 2020/SUMMER FRENCH HORN COURSES 2020
Prosíme o pečlivé vyplnění. Přihlášky a zálohu je nutné poslat elektronicky do 30. června 2020. Zálohu ve výši 500 Kč uhraďte na účet 3495953359/0800. Doplatek je možné zaplatit buď na místě, nebo na ten samý účet do 15. července 2020. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo účastníka./ Please fill in carefully. Applications and deposit of 500 CZK must be sent electronically till 30th June 2020. A deposit of 500 CZK must be paid in advance till 30th June 2020 to the account IBAN: CZ11 0800 0000 0034 9595 3359 SWIFT (BIC): GIBACZPX. Use the participant's birth number as a variable symbol (payment reference number). The additional payment can be paid after arrival or on the same account until July 15th, 2020.
E-mail/ E-mail address *
Jméno/ First Name *
Příjmení/ Surname *
Datum narození/ Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Ulice, číslo/ Street, number *
Město/ City *
PSČ/ ZIP Code *
Země/ Country *
Telefon/ Phone number *
Jméno zákonného zástupce/ Legal Representative
Vyplnit pouze v případě nezletilého účastníka./ Fill in only for a participant under 18 years.
Telefonní číslo zákonného zástupce/ Legal Representative's phone
Vyplnit pouze v případě nezletilého účastníka./ Fill in only for a participant under 18 years.
Nejvyšší dosažené umělecké vzdělání/Graduate degree *
Ubytování/ Accomodation *
Popis ubytovacích kapacit: http://klasterbroumov.cz/cs/ubytovani-dum-hostu/ Description of accommodation capacities: http://klasterbroumov.cz/en/ubytovani-dum-hostu
V průběhu kurzů požaduji vegetariánské stravování/ I prefer vegetarian meals during the courses *
Pro rodiče s mladšími dětmi rádi naceníme ubytování a stravu pro skupinu individuálně. Po zatrhnutí tohoto políčka se Vám ozveme telefonicky/ For parents with younger children, we will book accommodation and meals for the group individually. After marking this box, we'll be in touch with you by phone.Mám zájem/ I am interested
Clear selection
Repertoár/ Your Repertoire *
Přivezu si noty pro vybraný repertoár/ I´ll bring my own sheet music *
Chci se zúčastnit koncertu dne 8.8.2020 od 18 hodin/ I want to attend the concert on August 8, 2020 at 6 pm *
Směrnice GDPR/ GDPR directive *
Poznámka/ Others
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy