Kaugtöö Tegija 2020
Organisatsioonide kontaktid ja enesehindamisvorm
Organisatsiooni nimi
Your answer
Töötajate arv
Your answer
Organisatsiooni veebiaadress
Your answer
Organisatsiooni üldine meiliaadress
Your answer
Organisatsiooni äriregistri number
Your answer
Millal organisatsioon asutati?
MM
/
DD
/
YYYY
Sektor, milles ettevõte tegutseb (kolmas, era- või avalik sektori)
Your answer
Mis tüüpi töötajaid on ettevõttes kõige rohkem:
Kontakisik
Your answer
Kontakisiku telefon
Your answer
Kontakisiku e-mail
Your answer
1. Mis põhjusel hakkasite oma ettevõttes kaugtöö rakendama?
Your answer
2. Mis teie ettevõtte töös on muutunud või on teisiti seoses sellega, et osad töötajad on aeg-ajalt või alaliselt kaugtööl?
Your answer
3. Kui kaua on teie ettevõttes kaugtööd viljeletud?
Your answer
3a. Kui suurel osal töötajatel on ettevõttes kaugtöö tegemise võimalus?
3b. Kui suur osa töötajatest kaugtöö tegemise võimalust kasutab?
4. Kuidas otsustatakse, et kes saavad kasutada kaugtööd ja kes mitte?
Your answer
5. Kas mõnele kaugtöö soovijale on ära öeldud ja miks?
6. Kuidas toimub tööülesannete jagamine kaugtöötajale ja nende täitmise jälgimine kaugtöös?
Your answer
7.Kuidas toimub igapäevane suhtlus kaugtöötajaga?
Your answer
8. Millised on levinumad tehnilised lahendused (programmid, tehnikaseadmed), mida kaugtööd tegevad töötajad kasutavad omavaheliseks suhtlemiseks?
Your answer
9. Kas jälgite/mõõdate tööaega kaugtööl?
10. Kui jah, siis kuidas toimub tööaja kasutamise jälgimine kaugtööl?
Your answer
11. Millised on kaugtöö kasutamise positiivsed mõjud Teie organisatsioonile?
12. Milliseid probleeme on kaugtöö tõttu teie organisatsioonis tekkinud?
13. Kas viitate teadlikult kaugtöö võimalusele kui ühele hüvele oma värbamiskommunikatsioonis?
14. Kuidas muutus koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu teie ettevõtte töökorralduses kaugtöö osakaal?
15. Milliseid väljakutseid esines eriolukorras tingitud töökorralduste muudatustes?
16. Kuidas korraldasite ümber nende töötajate töö, kelle tööiseloom kaugtööd ei võimaldanud?
Your answer
17. Millised olid eriolukorrast tingitud tööprotsesside muutuste suurimad õpikohad?
Your answer
18. Milliseid uusi või muutunud tööprotsesse plaanite (mida hakkasite kasutama eriolukorra ajal) ka tulevikus tavaolukorras jätkata?
Your answer
19. Nomineerin meie ettevõtte juhti osalema kategoorias "Parim kaugtöö juht 2020" (juhi nimi). Selgitus: juht, kes soodustab ettevõttes paindlikke tööviise või on selle ettevõttes algatanud.
Your answer
20. Miks peaks teie organisatsiooni juht saama eelpool mainitud tunnustuse?
Your answer
21. Ettevõtte esindaja/d soovib/vad osaleda 11. juunil kl 13 videoseminari vormis tänuüritusel, kus kuulutatakse välja märgise saajad. (Täpsem info ürituse kohta saadetakse maikuu jooksul soovi avaldanud osalejatele meili teel ja info avaldatakse smartwork.ee lehel)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy