NKI = Nöjd Klient Index

Frågorna tar bara några minuter att besvara. Det handlar om få veta hur nöjda kunder vi har inom vår verksamhet, samt få underlag till förbättrings-och utvecklingsaktiviteter. Det är viktigt att du deltar! Med en hög svarsfrekvens kan vi ta bättre beslut om aktiviteter för utveckling och förbättring. Ditt svar är anonymt och behandlas konfidentiellt. Svarsalternativen går från skala ett (1) ”inte alls nöjd” till tio (10) ”i allra högsta grad nöjd”. Svara på frågorna genom att markera det alternativ på skalan som du tycker stämmer bäst in på dig.
Tack för din medverkan och ditt engagemang i att utveckla och förbättra Omsorgsjouren Sverige AB!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question