โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม 2562
สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม 2562

► หัวข้อการอบรม
♦ 1. ฐานข้อมูล ScienceDirect และฐานข้อมูล Scopus - อบรมวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
♦ 2. ฐานข้อมูล E-book ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อบรมวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
♦ 3. ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC และฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม(UC) - อบรมวันอังคารที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
♦ 4. โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote - อบรมวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
♦ 5. ฐานข้อมูล E-Journal ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - อบรมวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
♦ 6. ฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ EBSCO HOST และฐานข้อมูล KMUTNB DISCOVERY SERVICES (EDS) - อบรมวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

► สำหรับอาจารย์ที่สนใจพานักศึกษามาเข้าอบรมนอกเหนือจากหัวข้อที่กำหนดไว้
สามารถกรอกแบบฟอร์มเสนอการขออบรมได้ที่ Link นี้ → https://goo.gl/yTy1dE

► สำหรับนักศึกษาโปรดคลิกปุ่มถัดไปเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการลงทะเบียน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service