განაცხადი/კითხვარი
საქართველოს მოქალაქის დახმარებისათვის სამშობლოში დაბრუნების მიზნით.

გთხოვთ, მოცემული კითხვარი შეავსოთ თქვენი ადგილსამყოფელი ქვეყნის შესაბამისი საელჩოს ან საკონსულო დაწესებულების ვებ გვერდიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადის დამუშავებას შეიძლება დასჭირდეს რამდენიმე დღე. საელჩოების მიხედვით კითხვარის სანახავად ეწვიეთ ბმულს:
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/ganackhadi-dakhmarebaze.aspx
Sign in to Google to save your progress. Learn more
სახელი, გვარი, მამის სახელი *
დაბადების თარიღი *
MM
/
DD
/
YYYY
პირადი ნომერი
რომელ ქვეყანაში იმყოფებით ამჟამად? *
ქვეყანაში შესვლის თარიღი (ევროკავშირის/შენგენის ზონის ქვეყნებში შესვლის შემთხვევაში, საზღვრის გადაკვეთის ბოლო თარიღი) *
MM
/
DD
/
YYYY
რომელ სამგზავრო დოკუმენტს ფლობთ? (პირადობის მოწმობა, პასპორტი, დასაბრუნებელი მოწმობა, სხვა) მიუთითეთ მისი ნომერი და მოქმედების ვადა *
ფლობთ თუ არა უცხო ქვეყნის მოქალაქეობას. *
თქვენი საკონტაქტო ტელეფონი *
გთხოვთ მიუთითოთ ელ. ფოსტის მისამართი
საცხოვრებელი ადგილის ზუსტი მისამართი საზღვარგარეთ *
ვისთან ერთად იმყოფებით საზღვარგარეთ?
Clear selection
თქვენი საკონტაქტო პირი/პირები საქართველოში (სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, მისამართი) *
თქვენი საცხოვრებელი ან/და რეგისტრაციის ზუსტი მისამართი საქართველოში
რა სახის დახმარება გესაჭიროებათ *
Required
გქონდათ თუ არა შეძენილი საქართველოში დასაბრუნებელი ბილეთი? (მიუთითეთ როდის და რა გზით აპირებდით საქართველოში დაბრუნებას)
რა ტიპის საქმიანობას ეწეოდით ან/და ეწევით ადგილსამყოფელ ქვეყანაში? (გრაფაში „სხვა“ - მიუთითეთ სამუშაო ადგილის ან სასწავლო დაწესებულების დასახელება და მისამართი - თვიური შემოსავალი/ხელფასი/სტიპენდია)
ფლობდით ან/და ფლობთ თუ არა ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისს (მიუთითეთ რომელ ქვეყანაში, სადაზღვევო კომპანიის დასახელება, პოლისის მოქმედების ვადა, პაკეტის დასახელება) *
ადგილსამყოფელ ქვეყანაში თქვენი ყოფნის სტატუსი *
იღებთ ან/და იღებდით, თუ არა ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში რაიმე სახის დახმარებას? (დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გრაფაში „სხვა“ გთხოვთ მიუთითოთ დახმარების გამცემი ორგანიზაცია და შემოსავლის თვიური ოდენობა)
ხართ თუ არა თანახმა, დამუშავდეს თქვენი პერსონალური მონაცემები და ინფორმაცია თქვენს შესახებ მიეწოდოს თქვენი ოჯახის წევრებს ან/და ადგილსამყოფელი ქვეყნის ორგანოებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს - წითელი ჯვარი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ა.შ.? *
უარის შემთხვევაში განაცხადი არ მიიღება
სხვა სახის ინფორმაცია თქვენს შესახებ (რაც გსურთ, რომ თქვენს შესახებ იცოდეს საკონსულო თანამდებობის პირმა)
ვაცხადებ, რომ ჩემს მიერ განაცხადით მოწოდებული ინფორმაცია შეესაბამება სიმართლეს და ყალბი ინფორმაციის შემთხვევაში, ნებისმიერ ჩემს მიერ მოთხოვნილ დახმარებაზე უარის მიღების შემთხვევაში, პრეტენზია არ მექნება, რასაც ვადასტურებ „ვეთანხმები“-ს გრაფის მონიშვნით და „გაგზავნა“ ღილაკის მეშვეობით საკონსულო სამსახურში გადაგზავნით *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy