קלי"ק - הקרן ליזמות קהילתית - מסלול שליחים חוזרים

אגף צעירים ביחידה לאקטיביזם חברתי והיחידה לשליחים ועמיתי ישראל חברו יחד על מנת לעודד ולקדם יוזמות חברתיות של שליחים חוזרים המעוניינים להחזיר את השליחות הביתה.

התכנית מיועדת ליזמים חברתיים בעלי רעיון יזמי מוכח (בגילאי 18-35)
הקבלה לתכנית תיעשה בכפוף לתהליך מיון ולהצגת תכנית עבודה מפורטת
עדיפות למיזמים וליזמים הפועלים בפריפריה הגיאוגרפית חברתית של ישראל
התחייבות להשתתפות ב- 5 מפגשים בתחום היזמות
התחייבות למתן עדכונים ודיווחים על התקדמות המיזמים במועדים שיקבעו מראש

יזמ/ת מוזמנ/ת להגיש מועמדות בשאלון הבא
אנא ענו בבהירות ובקצרה - המיזמים שיזומנו לוועדת קבלה יידרשו להגיש תכנית מפורטת על בסיס פורמט שיישלח
תודה ובהצלחה!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question