แบบประเมินความพึงพอใจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน
๑. เพศ
๒. อายุ
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด
๔. สถานภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
๑. สถานที่ในการจัดโครงการต่างๆ มีความเหมาะสมกับโครงการ
๒. ห้องต่างๆ ของแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา มีความเหมาะสม
๓. โรงละครศรีสุริยวงศ์ และระบบแสง สี เสียง มีความเหมาะสม
๔. ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สะดวก และเหมาะสมต่อการประชุม
๕. ห้องน้ำมีความสะดวก และความเหมาะสมต่อการใช้งาน
การให้บริการ
๑. มีการตอบคำถาม และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน
๒. การบริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับใด
๓. มีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ในหลายช่องทาง
๔. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในระดับใด
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy