Dotazník o diskomforte v tehotenstve a po pôrode
Milé respondentky!
Volám sa Jana Mohyláková, som študentkou tretieho ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, v odbore pôrodná asistencia. Touto cestou Vás chcem poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je anonymný. Jeho účelom je zistiť viac informácií o výskyte diskomfortu (pocitu nepohodlia), pociťovaného počas tehotenstva a v období 6 mesiacov po pôrode, súvisiaceho s fyziologickými zmenami na dolných končatinách. Získané informácie budú použité len pre účely mojej bakalárskej práce. Dotazník je určený pre tehotné ženy v treťom trimestri tehotenstva a pre ženy do 6. mesiaca po pôrode. Vaše odpovede vyberajte prosím na základe Vášho aktuálneho obdobia (tehotenstvo alebo obdobie 6 mesiacov po pôrode). Odpovede, ktoré si vyberiete, jednoducho zakrúžkujte (označte). V prípade možnosti ,,iné“ napíšte prosím svoju vlastnú odpoveď.
Za Vašu ochotu a čas venovaný vyplneniu dotazníka Vám vopred ďakujem!

Jana Mohyláková
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav pôrodnej asistencie

1. V akom týždni tehotenstva/ období ste? *
2. Ako by ste charakterizovali priebeh Vášho tehotenstva? *
3. Pred tehotenstvom ste športovali: *
4. Akú športovú aktivitu ste vykonávali pred tehotenstvom? *
Required
5. Pokračovali ste v rovnakej športovej aktivite aj počas tehotenstva? *
6. Myslíte si, že Vám športovanie pomohlo lepšie zvládať tehotenstvo a zmeny, ktoré so sebou prinieslo? *
7. Mali ste v minulosti nejaký úraz na dolných končatinách? *
8. Bola Vám v minulosti diagnostikovaná plochá noha? *
9. Ktoré z nasledujúcich zmien na dolných končatinách ste u seba zaznamenali v priebehu tehotenstva/ 6 mesiacov po pôrode? Označiť môžete aj viac odpovedí. *
Required
10. Pociťujete tieto zmeny ako diskomfort počas tehotenstva/ 6 mesiacov po pôrode? *
11. Označte na škále číslo, ktoré najlepšie vyjadruje intenzitu bolesti Vašich chodidiel, pričom 0 zodpovedá žiadnej bolesti a 10 neznesiteľnej bolesti. *
žiadna bolesť
neznesiteľná bolesť
12. Označte, ako sa u Vás prejavuje opuch v oblasti členkov. Označiť môžete aj viac odpovedí. *
Required
13. Ktoré z nasledujúcich opatrení považujete za preventívne proti vzniku diskomfortu v dolných končatinách v priebehu tehotenstva/ 6 mesiacov po pôrode? Označiť môžete aj viac odpovedí. *
Required
14. Obmedzujú Vás zmeny týkajúce sa dolných končatín v priebehu tehotenstva/ 6 mesiacov po pôrode vo vykonávaní bežných denných činností? *
15. Pociťujete v priebehu tehotenstva/ 6 mesiacov po pôrode nejaké obmedzenia v súvislosti s diskomfortom dolných končatín v oblasti Vašich záujmov/ koníčkov? *
16. Kedy počas dňa pociťujete najväčší diskomfort v súvislosti s dolnými končatinami? Označiť môžete aj viac odpovedí. *
Required
17. Označte, ktoré z nasledujúcich činností realizujete na zmiernenie diskomfortu dolných končatín počas tehotenstva/ 6 mesiacov po pôrode: *
Required
18. Starostlivosť o chodidlá počas tehotenstva/ 6 mesiacov po pôrode vykonávate: *
19. Aký druh obuvi nosíte najčastejšie počas dňa v priebehu tehotenstva/ 6 mesiacov po pôrode? *
20. Myslíte si, že druh obuvi má vplyv na diskomfort dolných končatín v priebehu tehotenstva/ 6 mesiacov po pôrode? *
21. Liečili ste sa pred otehotnením na niektoré z nasledujúcich ochorení? *
Required
22. Vyskytli sa tieto ochorenia aj vo Vašej rodine? *
23. Vznikli u Vás v priebehu tehotenstva niektoré z nasledujúcich ochorení? *
Required
24. Myslíte si, že nadváha počas tehotenstva má vplyv na diskomfort v súvislosti s dolnými končatinami v tehotenstve/ 6 mesiacov po pôrode? *
25. S kým by ste riešili ťažkosti týkajúce sa Vášho diskomfortu s dolnými končatinami počas tehotenstva/ 6 mesiacov po pôrode? Označiť môžete aj viac odpovedí. *
Required
26. Váš vek: *
27. Vaša výška (cm): *
Uveďte číslom
Your answer
28. Uveďte prosím Vašu hmotnosť pred tehotenstvom (kg): *
Uveďte číslom
Your answer
29. Ak ste v období tehotenstva, Vaša terajšia hmotnosť je (kg):
Uveďte číslom
Your answer
30. Ak ste v období po pôrode, Váš váhový prírastok počas tehotenstva bol (kg):
Uveďte číslom
Your answer
31. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *
32. Aký bol charakter práce, ktorú ste vykonávali pred tehotenstvom? *
33. Počet Vašich tehotenstiev: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service