Seminaris TIDIC
Hola!

Ens plau informar-vos d’una nova iniciativa i activitat que posem en marxa al Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació (GTIDIC), els “Seminaris TIDIC”, aprofitant que en el curs d’enguany tenim desplegats primer, segon i tercer. Aquesta activitat té el ple recolzament de TICAnoia.

Els Seminaris TIDIC són un espai de diàleg, aprenentatge, i discussió entre els estudiants del GTIDIC (primer, segon i tercer curs), el professorat del GTIDIC, les empreses de TICAnoia, la comunitat EPS, i el públic en general que estigui interessat en les noves tecnologies.

Als Seminaris TIDIC, les empreses de TICAnoia presentaran les seves experiències, interessos i necessitats, tecnologies, casos d’èxit i de fracàs, entre altres temes. Als Seminaris TIDIC també es presentarà la recerca que realitza el professorat del GTIDIC, i altres membres de l’EPS que desitgin participar. Aquells estudiants del GTIDIC que estiguin realitzant projectes “personals” i que vulguin presentar i compartir l’experiència amb les empreses, el professorat, i la comunitat EPS, també hi podran participaran. Els Seminaris TIDIC també estan oberts a altres col·lectius (associacions, professionals...) que vulguin contribuir a “fer TIDIC” – en aquest cas, hauran de tenir el vist-i-plau dels organitzadors dels Seminaris (Sergio Sayago i Félix Albertos).

Amb els Seminaris TIDIC esperem ajudar a establir i consolidar el GTIDIC, enfortint i enriquint la connexió amb TICAnoia. També esperem donar més visibilitat al grau, fent-lo més visible al teixit empresarial i social de la comarca de l’Anoia (i altres territoris). Un objectiu important que busquem assolir amb els Seminaris és aportar una activitat que ajudi a fer campus UdL-Igualada i que reverteixi en activitats de I+D+I amb les empreses del sector TIC de l’Anoia.

En la situació actual derivada de la COVID-19, els Seminaris TIDIC seran virtuals*, i es realitzaran mitjançant la plataforma de videoconferència del Campus Virtual de la nostra universitat. Hem creat un espai per fer-ho. Les sessions s’enregistraran i es podrà fer difusió a les xarxes socials. Els moderadors som lo Félix i el Sergio. Més endavant, si la situació millora (esperem que sí), ens agradaria fer-los presencials i virtuals.

Els Seminaris TIDIC tindran, de moment, una freqüència mensual, i es realitzaran l’últim dimecres de cada mes, de 19h a 20h. El dia i la franja horària ha estat consensuada amb TICAnoia i la coordinació del GTIDIC.

- 28 Octubre 2020 - Presentació Seminaris. Lliurament Premis TIC Anoia. Informació pròxim seminari.
- 25 Novembre 2020 - Human-Centered Artificial Interaction 3.0 (Sergio Sayago, UdL)
- 16 Desembre 2020 - Com s'organitzen les operacions en una empresa TIC (Albert Ginestà, MPM Software)
- 27 Gener 2021 - Quan canviar el fons d'escriptori no és suficient (Félix Albertos, TIDIC EPS-Igualada)

Si esteu interessats / interessades en participar / assistir, us demanem que ens proporcioneu la vostra direcció de correu electrònic, per a que us enviem l’enllaç a la sessió dels seminaris (el dia abans, o el mateix dia, pel matí, per evitar “spam”).

*T'informem que els seminaris es grabaran mitjançant l'eina de videoconferència del Campus Virtual, a través de la qual es poden usar i enregistrar la teva imatge, la teva veu i, fins i tot, l’espai físic triat per tu per participar-hi. Aquests grabacions es poden difondre a les xarxes socials.

Segons s’especifica a https://www.udl.cat/ca/legal/:

"El responsable del tractament de les dades personals facilitades és la Universitat de Lleida (UdL) (dades de contacte del representant: Secretaria General, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

La UdL està legitimada per tractar aquestes dades si hi doneu el consentiment, i mentre no desistiu de la vostra sol·licitud.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per gestionar la resposta a la vostra sol·licitud, d'acord amb el text del missatge, i mentre no prescriguin les possibles responsabilitats que se'n derivin, si s'escau. Es destruiran en els termes i condicions previstos en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL i en les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la vostra sol·licitud, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat o per mitjans no electrònics".
Email address *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy