Ansökan till Pink Programmings styrelse 2019 - ideellt uppdrag
Pink Programming är en ideell förening som arbetar för att göra programmeringsbranchen mer jämställd. Vi arrangerar kodevent för kvinnor och transpersoner, som jobbar som programmerare eller vill lära sig programmering. Våra volontärer anordnar regelbundna event i Malmö, Göteborg och Stockholm, och vi har även en mindre volontärgrupp i Oslo. Vi är en välmående förening med engagerade medlemmar och god ekonomi.

Föreningens operativa arbete leds av en anställd verksamhetsledare, medan styrelsen fokuserar på strategiska och principiella beslut. Styrelsens ledamöter representerar föreningens medlemmar och ser till så att föreningen följer den verksamhetsplan som röstats igenom på årsmötet. Styrelsen har även arbetsgivaransvar för verksamhetsledaren.

Att vara styrelseledamot i Pink Programming är ett ideellt uppdrag. Styrelsens arbetsbelastning varierar mycket över året; en typisk vecka tar uppdraget cirka 3-5 timmar i anspråk, men till exempel inför årsmötet krävs det att man kan avsätta mer tid under ett par månader. Utöver detta träffas styrelsen fysiskt under en helg 3-4 gånger per år. Pink Programming är måna om att ingen som arbetar ideellt i föreningen ska känna sig överbelastad av volontärarbetet. Det är dock viktigt att på förhand förstå vikten av att avsätta den tid som krävs, både för det löpande arbetet och för de perioder då det krävs en större insats.

Att vara styrelseledamot är ett roligt och givande uppdrag där man har stor möjlighet att påverka hur föreningen prioriterar sin tid och sina medel, och hur föreningen arbetar på längre sikt. Dessutom är det ett bra sätt att lära sig om styrelsearbete.

Pink Programmings hemsida: www.pinkprogramming.se
Pink Programmings stadgar: www.drive.google.com/open?id=168fbnulwdHZYTaM9YPmI7o_opVpnghuU

Om valberedningen och detta formulär
På årsmötet väljer föreningens medlemmar, via omröstning, vilka som ska ingå i styrelsen under nästkommande år (fram till nästa årsmöte). För att underlätta vid omröstning presenterar valberedarna ett förslag på personer som de anser bör utgöra den nya styrelsen. Vem som helst kan kandidera till Pink Programming styrelse.

Detta formulär bör fyllas i av alla som vill kandidera till styrelsen. Endast kandidater som på detta sätt i tid har anmält sitt intresse kommer att beaktas av valberedningen. Samtliga sökande får återkoppling via mail. Valberedningen kommer att genomföra intervjuer med ett urval av de sökande.

Formuläret stänger den 3:e februari. Det är dock möjligt att motkandidera ända fram till årsmötet. Följande gäller då:
- Vid motkandidatur som anmäls till valberedningen senast den 27:e februari har kandidaten möjlighet att ingå i en skriftlig presentation som skickas ut till medlemmarna dagen innan årsmötet. Man skickar då ett mail till valberedningen med följande information: namn, roll inom Pink Programming, vilken stad man tillhör och en beskrivande text om max 150 ord.
- Vid motkandidatur som anmäls senare än den 27:e februari presenterar kandidaten sig själv verbalt på årsmötet med motsvarande information.

Pink Programmings valberedning består av:
Sara Ekman
Maria Scharin
Chelsi Nolasco

För frågor om styrelsearbetet, formuläret eller information om motkandidatur - kontakta Sara på sara@pinkprogramming.se.

Vilka söker vi?
Bland Pink Programmings volontärer finns kvinnor och transfeminina med skiftande ålder, bakgrund, utbildning, funktionsvarians, yrke och etnicitet. Vi ser gärna att föreningens styrelse speglar medlemmarnas mångfald.

Vi ser dessutom gärna…
- sökande som har erfarenhet av IT-branschen (men det är inte ett krav för alla sökande). Vi kräver inte att alla ska ha tekniska intressen eller kunna programmera (men det är kul om man vill lära sig!).
- sökande som har erfarenhet av styrelsearbete i ideella föreningar, eller har föreningsvana (men det är inte ett krav för alla sökande).
- en blandning av personer som tänker strategiskt och långsiktigt, och personer som är mer operativa och praktiska.
- sökande som har varit aktiva inom föreningen och har ingående kunskap om vår verksamhet (men det är inte ett krav för alla sökande).

Vi ser gärna att de som kandiderar till styrelsen närvarar fysiskt vid årsmötesträffen den 2:a - 3:e mars. Träffen kommer att hållas på en gård utanför Kivik i Skåne.

De olika rollerna i styrelsen
Under årsmötet kommer föreningens medlemmar rösta i tre olika val:

- Ordinarie ledamot: Sex personer.
- Styrelseordförande: En person.
- Suppleanter: Två personer.

Generella förväntningar på medlemmar i styrelsen
Alla medlemmar i Pink Programming - inklusive styrelsens medlemmar - måste arbeta efter föreningens styrdokument: www.drive.google.com/open?id=1jpCwQS11MNIcY5RN9ey8URvnD2WbFYGp

Som medlem i Pink Programmings styrelse förväntas du:
- Aktivt delta i styrelsemöten via Skype en gång i månaden.
- Aktivt förbereda dig inför mötet genom att titta på agendan och läsa på om de olika frågorna.
- Hålla kontakten på chatt-plattformen Slack mellan möten, svara på meddelanden och diskutera olika frågor med de andra styrelsemedlemmarna.
- Hålla dig uppdaterad gällande vad som händer inom föreningen - framför allt i din stad.
- Delta vid styrelseträffar 3-4 gånger om året. Dessa sker under en helg i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Föreningen står för samtliga kostnader kopplade till styrelseträffarna.

Det är viktigt att du är aktiv i styrelsens diskussioner och, om det krävs, har mod att framföra en idé eller en synvinkel som verkar gå emot någon annan styrelsemedlems åsikt. Dina unika kunskaper, erfarenhet och personlighet är en viktig resurs för styrelsen. Föreningen består av medlemmar som brinner för olika frågor och kommer med många fantastiska, roliga och bra idéer. Ibland kan det krävas tråkiga beslut, som till exempel att neka en projektidé som inte ryms inom föreningens budget eller som inte är i linje med föreningens syfte. Det är då viktigt att du kan förhålla dig neutral och objektiv med föreningens och dess medlemmars bästa för ögonen, särskilt om det innebär att du måste fatta ett beslut som går emot dina eller någon av dina vänners önskemål.

Du behöver ha möjlighet att regelbundet ta dig till Malmö, Göteborg eller Stockholm. Som styrelseledamot är det viktigt att du lär känna volontärerna i "din" stad och finns tillgänglig för dem som styrelsens representant.

De generella förväntningarna som beskrivits ovan gäller för alla ledamöter i styrelsen, oavsett roll.

Ordinarie ledamot i styrelsen
Förutom det ordinarie styrelsearbetet förväntas du som ordinarie ledamot ta på dig ansvarsområden eller projekt vid behov. Detta kan vara till exempel att leda en projektgrupp för att organisera årsmötet, eller att vara kontaktperson för en specifik stad.
Ordförande
Ordförande leder möten och guidar styrelsen i olika formella frågor och beslut.

I denna roll vill vi att du har kunskap om svensk föreningspraxis. Du måste vara beredd på att styra och organisera de andra. Du måste vara bra på att kommunicera tydligt och lättbegripligt. I denna roll är det extra viktigt att du är opartisk och objektiv.

Suppleant
Suppleanterna är med i styrelsen, men har inte rösträtt då beslut ska tas, om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Om en ordinarie ledamot är frånvarande vid möte så röstar suppleanten istället för denna. I Pink Programming önskar vi suppleanter som är aktiva i styrelsediskussioner, deltar vid möten och träffar, och i övrigt engagerar sig i det löpande styrelsearbetet.
Särskild roll: Kassör
Som föreningens kassör ansvarar du för de övergripande ekonomiska uppgifterna - främst bokföring. Du kommer skicka föreningens fakturor och göra utbetalningar. Du behöver inte ha ekonomisk utbildning för denna roll, men du måste vara villig att lära dig det som behövs för att utföra uppdraget. Kassörens arbete uppgår till cirka 6-8 timmar i veckan, med högre belastning kring årsmöte och kring lägerverksamhet. Då denna roll innebär mer arbete och större ansvar ersätter föreningen kassören med SEK 3000 per månad.

Eftersom föreningens huvudsäte och flera viktiga funktioner finns i Malmö bör kassören bo i Malmöområdet, eller enkelt kunna ta sig dit regelbundet och ofta.

Observera att kassören är en ordinarie ledamot och tilldelas rollen kassör av styrelsen själv. Årsmötet kommer alltså inte att utse kassören. Däremot kommer valberedningen att se till denna särskilda roll och om möjligt göra en rekommendation till styrelsen.

Särskild roll: Styrelsesekreterare
Sekreterarens uppgift är att förbereda styrelsemöten och föra protokoll. Sekreteraren förväntas också hålla extra koll på vilka frågor som diskuterats av styrelsen tidigare och vid behov påminna om vad som beslutats.

I denna roll är det viktigt att du är noggrann och ordningsam. Det är en fördel - men inte nödvändigt - om du känner till formalia och praxis gällande föreningsmöten.

Observera att sekreteraren är en ordinarie ledamot och tilldelas rollen sekreterare av styrelsen själv. Årsmötet kommer alltså inte att utse sekreteraren. Däremot kommer valberedningen att se till denna särskilda roll och om möjligt göra en rekommendation till styrelsen.

Namn *
Your answer
Epost-adress *
Your answer
Telefonnummer *
Your answer
Vilken eller vilka roller är du intresserad av i styrelsen? *
Required
Vilken relation har du till Pink Programming idag? *
Required
Har du någon erfarenhet av styrelsearbete i ideell förening, volontärt arbete, eller andra relevanta föreningserfarenheter? Beskriv kort nedan. *
Your answer
Har du någon yrkeserfarenhet från IT-branchen, programmeringsarbete, eller annan teknisk yrkeserfarenhet? Beskriv kort nedan. *
Your answer
Har du tänkt igenom ifall du har några timmar i veckan att lägga på styrelsearbetet? Har du funderat på hur detta kommer att inverka på ditt liv och ifall du kommer orka med uppdraget? *
Vilka kunskaper, erfarenheter och kvalitéer tror du att du skulle kunna bidra med om du blev styrelseledamot i Pink Programming? *
Your answer
Vilken stad bor du i? *
Your answer
Är det något som vi glömt fråga om som du tycker är relevant för oss att veta?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pink Programming. Report Abuse - Terms of Service