Mládežnícka víkendovka: Na kolenách
Oficiálne prihlásenie na mládežnícku víkendovku BJB Bernolákovo 7.-9.10.2022 na Chate Berea v Modre Harmónii. Víkendovka je určená pre dorastencov a mládežníkov vo veku od 11 rokov. Prihlasovanie najneskôr do 2.10.2022 (alebo do naplnenia voľných miest) cez tento online formulár. Pre viac informácií: 0903 215 347 alebo brunckovci@gmail.com. Organizátor: BJB Bernolákovo (bernolakovo.baptist.sk)

DÔLEŽITÉ POKYNY K POBYTU SÚ POD REGISTRÁCIOU.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Meno a priezvisko *
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Meno zákonného zástupcu (v prípade nedospelých)
Telefonický kontakt (dospelého účastníka alebo zákonného zástupcu) *
Emailový kontakt (dospelého účastníka alebo zákonného zástupcu) *
Akékoľvek dôležité informácie pre vedúcich a zdravotníka (alergie, lieky, intolerancie...).
Číslo občianskeho preukazu (ak ho účastník vlastní). Údaj je potrebný pre ubytovacie zariadenie (turistický poplatok obci Modra). Ak účastník OP nevlastní, tak to napíšte. *
Trvalý pobyt (ulica, číslo, obec, PSČ). Údaj je potrebný pre ubytovacie zariadenie (turistický poplatok obci Modra). *
Vyhlásenie zákonného zástupcu / dospelého účastníka:
Vyhlasujem, že prihlasovaný účastník neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, bolesti) a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti menovanému účastníkovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný alebo lekársky dohľad).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Posúdil(a) som zdravotný stav účastníka a potvrdzujem, že mi nie je známa žiadna zdravotná prekážka, ktorá by bránila v účasti prihláseného na pobyte.
V prípade, že sa tieto okolnosti pred nástupom na pobyt zmenia, budem kontaktovať organizátora.

Vyjadrenie súhlasu s vyhlásením o zdravotnom stave účastníka: *
Súhlas s vyhotovovaním fotografií
V zmysle Zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov so zverejnením fotografií účastníka na informačné, propagačné a ilustračné fotografie a videá na webovej alebo facebookovej stránke a iných informačných materiáloch BJB Bernolákovo. Dôvod: prezentačná činnosť. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať osobne, poštovou korešpondenciou na adrese BJB Bernolákovo alebo e-mailom na adrese: brunckovci@gmail.com.
Vyjadrenie súhlasu s vyhotovovaním fotografií: *
Prečítal som si dole uvedené pokyny a vyjadrujem súhlas s dole uvedenými pravidlami podujatia: *
Dôležité pokyny:
Registrácia a platba
Posledný možný termín prihlásenia na víkendovku je 2.10.2022 (alebo do naplnenia kapacít).
Prihlásenie je platné až po zaplatení účastníckeho poplatku 50€ na účet: SK32 1100 0000 0029 1162 7006. Nezabudnite dať do poznámky meno prihlasovaného. (Ak by bola táto suma pre niekoho príliš vysoká, kontaktujte nás, radi s tým pomôžeme. Nechceme, aby peniaze boli prekážkou účasti kohokoľvek na víkendovke.)

Podujatie
Pobyt sa uskutoční na adrese: Harmónia 3190, 900 01 Modra (https://goo.gl/maps/H33LTVmCyQpjC5g46).
Pobyt začína 7.10.2022 medzi 14:45-15:00 a končí 9.10.2022 o cca 13:30 na vyššie uvedenej adrese.
Súčasťou programu je okrem iného organizovaný celodenný program, tímové aktivity, výlet, chutná strava, biblické vyučovanie, svedectvo o živote s Ježišom Kristom a kresťanské piesne.
Doprava do strediska Berea (v piatok) a taktiež zo strediska (v nedeľu) bude prebiehať individuálne. Je potrebné sa do strediska dostaviť v piatok 7.10. na 14:45-15:00, v nedeľu 9.10. na cca 13:30. Prosíme o spájanie posádok a vzájomnú pomoc s dopravou. Počas posledných 3-4 dní pred pobytom budeme schopní nasmerovať kohokoľvek na voľné vozidlá. Ozvite sa nám a pomôžeme.

Vybavenie účastníka:
vlastná fľaša s vodou (ktorú si môže počas dňa kedykoľvek doplniť čistou vodou)
dostatok vhodného oblečenia do každého počasia na interiérové a exteriérové aktivity, beh a šport
tepláky, mikina, bunda (počasie vhodné na výlet), pyžamo, hygiena, baterka, ruksak
pevná obuv, vhodná do lesa (1-2 páry)
papuče vhodné na dlhodobý pobyt v interiéri
spacák, vankúš pod hlavu, prípadne deka alebo plachta pod seba na matrac
Biblia (ak náhodou nemáte, vôbec to nevadí), pero,
nabitý mobilný telefón (počas pobytu nebude používaný, bude možné volať vedúcim),
fotokópia platnej kartičky poistenca (ak ste nám už v minulosti odovzdali, tak nie je potrebné),
vytlačené a zák. zástupcom podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti (odovzdať pri nástupe).
dobrá táborová nálada :)

Pravidlá:
Nevyhnutným predpokladom účasti je schopnosť a ochota poslúchať všetky pokyny vedúcich. Každý účastník sa musí zapájať do pripraveného programu.
Je zakázané používať vulgárne slová, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.
Na podujatí nie je vítaný akýkoľvek nevhodný fyzický kontakt, úmyselné ublíženie na zdraví, krádež a používanie mobilného telefónu na zábavu.
Je prísne zakázané sa komukoľvek vysmievať, provokovať, akokoľvek ubližovať ostatným účastníkom pobytu.
Je prísne zakázané poškodzovať akýkoľvek majetok na mieste nášho pobytu. Vzniknutá škoda na akomkoľvek zariadení bude uhradená vinníkom (jeho zákonným zástupcom).
V prípade nerešpektovania pravidiel (tu napísaných alebo vyslovených na pobyte) si organizátor vyhradzuje možnosť ukončiť účasť účastníka z pobytu.

Ostatné informácie:
Neodporúčame nosiť na pobyt cenné veci (tablety a iné zariadenia). Každý je zodpovedný za veci, ktoré si so sebou prinesie.
Po pobyte skontrolujte svojim deťom kliešte.
Pred pobytom a po pobyte skontrolujte prítomnosť vší. V prípade nálezu bezodkladne kontaktujte hlavného vedúceho (brunckovci@gmail.com).

V prípade odhlásenia účastníka z pobytu počas posledných 7 dní pred jeho začiatkom bude vrátená polovica registračného poplatku. Ďakujeme za pochopenie.

Prosíme o rozposlanie pozvania na pobyt medzi vašich známych a kamarátov. Tešíme sa na spoločne strávený čas.

Organizátor pobytu: BJB Bernolákovo
Peter Bruncko & Gabriela Bruncková
brunckovci@gmail.com
0903 215 347, 0902 216 268

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy