แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดขอนแก่น เรื่อง “การรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และท้องผูกเรื้อรัง อย่างเหมาะสมสำหรับเภสัชกรชุมชน” วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30-18.00 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
          ชมรมร้านขายยาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนมีปรัชญา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของเภสัชกรชุมชนโดยมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพสู่ประชาชนในชุมชนร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)และทำหน้าที่เป็นมันสมองให้กับสมาคมฯ ในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในระบบสาธารณสุข เพื่อให้ร้านยาเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้นในการจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการเรื่อง “การรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และท้องผูกเรื้อรัง อย่างเหมาะสมสำหรับเภสัชกรชุมชน” นับเป็นการส่งเสริมความรู้แก้เภสัชกรชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรค แนวทางการรักษา บทบาทของเภสัชกรชุมชน การให้คำแนะนำและหลักการการเลือกยาอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
          วัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน “การรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และท้องผูกเรื้อรัง อย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้คำแนะนำและหลักการการเลือกยาอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร 0816617237
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (เขียนเฉพาะตัวเลข) *
เขียนเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเฉพาะตัวเลข ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็น เภสัชกร ให้ใส่ 0
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ระบุเฉพาะชื่อ) *
นามสกุล *
โทรศัพท์ (เขียนเฉพาะตัวเลข) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of compharmfund. Report Abuse