ใบสมัครฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ 2561
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 504 7770-1 โทรสาร 02 503 4909
website: https://npttc.stou.ac.th
e-Mail: npttc@stou.ac.th, npttc2537@gmail.com
Email address *
ชื่อหลักสูตร *
วันที่ฝึกอบรม *
ชื่อนามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
สถานที่ทำงาน *
ตำแหน่ง และภาระงานที่รับผิดชอบ *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
ชื่อ/ที่อยู่ที่ต้องการให้ระบุบนใบเสร็จรับเงิน (โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด) *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
อาหารที่รับประทาน: (ระบุตามความต้องการของผู้สมัคร) *
Required
รูปแบบการชำระค่าลงทะเบียน (โปรดระบุ) *
แนบหลักฐานการโอนเงิน (ถ้ามี)
สมัครเมื่อวันที่:
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms