A beiratkozás írásban történik az első tanév elején, és a teljes iskolai időszakra szól. (Kivéve az óvodai beiratkozást, az óvoda után az első osztályba be kell iratkozni újra.) Berni Magyar Iskola/Óvoda jelentkezési lap
Beíratom fiamat/lányomat a Berni Magyar Iskolába/Óvodába, amely Bern Kantonban elfogadott és támogatott oktatás (Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur - HSK). Egyben kijelentem, hogy  gondoskodom gyermekem rendszeres részvételéről. Kijelentkezés szülői kérésre, írásban a tanév végével lehetséges. Az írásbeli kérelmet május végéig a titkárnál vagy a pedagógusnál lehet leadni. A tanfolyam nem ingyenes, információkat a pedagógusoktól és a titkártól lehet kérni. (Megj.:A beiratkozás írásban történik az első tanév elején és a teljes iskolai időre szól. Az óvoda után újra kell beiratkozni.A beiratkozás az írásos lemondásig érvényes.)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
A tanuló vezeték és keresztneve:
Születési idő, hely:
Lakhely, irányítószám:
Utca és házszám:
Szülők neve:
Telefon:
E-mail:
A szülő elérhetősége a foglalkozások ideje alatt (Mobiltelefon):
A svájci iskola/óvoda neve, helye a következő tanévben:
Az állami iskola/óvoda osztálya/évfolyama: (Kérjük a megfelelőt aláhúzni! )
Clear selection
Az osztályfőnök/óvónő neve:
Hozzájárulok, hogy nevem, telefonszámom és e-mail címem az egyesület tagsági listáján fel lesz tüntetve.  
Hozzájárulok továbbá, hogy gyermekemről az egyesület rendezvényein készült fényképeket és videókat az egyesület honlapján nyilvánosságra hozhatják.
Clear selection
A Berni Magyar Iskola/Óvoda működési szabályzatát elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom.  
Hely, dátum:
A szülők aláírása:  
Melléklet: 1 Információs lap
Az információs lap kitöltésével a gyermek megfelelő csoportba sorolását szeretnénk segíteni.
1. A gyermek a magyar nyelvet családi nyelvként használja?
Clear selection
2. Ismeri a magyar ABC betűit?
Clear selection
3. Tud már esetleg folyékonyan olvasni, írni?
Clear selection
4. Tanult vagy vizsgázott magyar iskolában?
Clear selection
5. Szándékozik vizsgát tenni a magyar iskolarendszerben?
Clear selection
Honnan értesült a család a Berni Magyar Iskola/Óvoda működéséről?
A Berni Magyar Iskola és Óvoda Egyesület Bern működési szabályzata Általános tudnivalók
• A Berni Magyar Iskola és Óvoda Egyesület Bern (továbbiakban BMIO) 2007 januárja óta működik. Alapító és működtető testülete a Berni Kodály Zoltán Cserkészcsapat és a Berni Magyar Nyelvű Oktatás Fenntartó Testülete volt 2018. június 16-ig. A BMIO most már önálló egyesületi formában működik, melynek minden szülő tagja, akinek a gyermeke a Berni Magyar Iskolába, vagy az Óvodába jár. Évközi döntési hatáskörrel a vezetőség rendelkezik, melyet az éves közgyűlés választ meg. A vezetőség tagjai közé tartoznak az egyesület elnöke, alelnöke, az iskola titkára, pénztárosa és tanácsadója.
• A tanárokat a vezetőség kéri fel egy-egy tanévre egy írásbeli megbízás formájában.  A tanárok a munkájukért jutalmat kapnak, amit az iskola a tandíjakból fizet ki.
• Az iskola honlapja: www.bernimagyarok.org . • A BMIO Bern Kantonban működő Heimatliche  Sprach- und Kulturförderung (HSK) által elismert és bejegyzett intézmény (www.erz.be.ch/  HYPERLINK "http://www.erz.be.ch/hsk"hsk). Ezáltal a Kanton ingyenes tantermeket biztosít az oktatás céljára. Jelenleg a zollikofeni Sekundarschule tantermeit használhatja az egyesület.
 • A tanulók HSK-bizonyítványt kapnak, ami Bern Kantonban az iskolai bizonyítványba is bekerül.
 • Az oktatás szombatonként 3 tanóra keretében 10:00-13:00 óra között folyik.
• Egy félévben átlagosan 9-11 alkalommal van oktatás. A tanítási napok végleges időpontjait a tanárok állítják össze. A tanítási napok időpontjainak összeállítása együttműködésben történik a berni Kodály Zoltán Cserkészcsapat parancsnokával, mivel vannak olyan gyerekek az iskolában, akik részt vesznek a szombatonként 14:00 órakor kezdődő cserkészfoglalkozáson. • Hiányzás esetén a tanárok E-mailen keresztül elküldik a tanulónak az átvett tananyagot és a házi feladatot. A BMIO tulajdonában lévő tankönyveket és munkafüzeteket a tanulók használják, de beleírni nem szabad, és az év végén vissza kell adni. A feladatlapokat és a kiegészítő szövegeket a tanárok fénymásolják.
• A tandíj egy félévre az első gyereknek 220.-SFr, minden további testvérnek 150.SFr, az óvoda díja 220.-SFr, amit minden félév elején (augusztus 31-ig, illetve február 27-ig) az egyesület számlájára kell befizetni.
 • Ha egy tanuló nem tud részt venni valamelyik órán, a szülő előre köteles értesíteni a tanárt, lehetőleg egy nappal a tanítási nap előtt.
• A beiratkozás írásban történik az első tanév elején, és a teljes iskolai időszakra szól. (Kivéve az óvodai beiratkozást, az óvoda után az első osztályba be kell iratkozni újra. A beiratkozás az írásos lemondásig érvényes.
 • A tanárokkal és a vezetőséggel előzetesen meg kell beszélni, ha egy tanuló tanév közben szeretné abbahagyni az iskolát. A már befizetett tandíj visszatérítésére nincs mód. • Évente közös programot szervez a BMIO a berni Kodály Zoltán cserkészcsapattal: például a karácsonyi ünnepséget vagy anyák napi kirándulást
• A tananyagról: A rendelkezésre álló idő nagyon kevés az egész magyar tananyag elsajátítására, úgyhogy nagyon erősen szűrni kell a leadott anyagot, csak a magyar vonatkozású tudni valókkal egészítjük ki a tanulók ismereteit. Minden korosztálynál nyomon követjük a svájci tanítási metódust, amiből igyekszünk azokat a jó gyakorlatokat átvenni, amelyeket óráinkba beépítve, hatékonyabbá tehetjük az oktatást. Az alsó tagozat legfontosabb célja, hogy a gyerekek megtanuljanak magyarul olvasni és helyesen írni. Így a nyelvtan és az olvasás a 2 fő tantárgy, amit a magyarországi tankönyvek anyaga és témái alapján tanítunk.  A környezetismeret anyagából csak néhány témát tudunk érinteni időhiány miatt, a szókincsbővítés miatt ez is fontos.  Emellett nem maradhat el a népdal tanulás, magyar ünnepkörök, népi játékok megismerése sem (amelyeket már az egyesület óvodájában elkezdhetnek a 4. életévüket betöltött gyermekek megismerni).
A 3.4. osztályban az olvasókönyv már magyar történelmi események megismerésére is lehetőséget ad és a fogalmazásírásra is sor kerül. Felső tagozatban sajnos az óraszám nem nő, de az elsajátítani való anyag egyre nagyobb. A rendelkezésre álló időben a magyar tananyag legfontosabb, csak magyar vonatkozású témáival ismerkednek a tanulók magyar nyelvtan, magyar irodalom, magyar történelem, Magyarország földrajza, valamint hon- és népismereti tantárgyakból. Eddigi tapasztalat alapján az itteni iskolarendszer felépítése miatt általában 6. osztály után befejezik a tanulók a magyar iskolai kiegészítést. Tananyag követi a magyarországi tantervet.

Tanárokra vonatkozó információk
A tanárokat a vezetőség kéri fel egy-egy tanévre, a megbízást írásban rögzítjük. Év közben a tanár részéről felmondásra csak akkor van lehetőség, ha ő maga megszervezi a helyettesítést. Április-májusban történik a következő tanév osztályainak megszervezése és a tanárok felkérése. A tanárok a munkájukért jutalmat kapnak, amit az iskola a tandíjakból fizet ki. A jutalom féléves mértéke nem haladhatja meg az érvényes AHV-rendelkezésben meghatározott maximális, még adó- és járulékmentes éves összeg felét. A tanárok felelőssége nem terjed ki az iskolai berendezés épségében okozott károkra. Az minden esetben a károkozót, illetve törvényes képviselőjét terheli.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy