การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” จ.อุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่จัดงาน : โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องสัมมนา
09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานโดย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
09.15 - 11.45 น. มาตรฐานของเอกชนและภาครัฐเพื่ออนาคตเกษตร 4.0 และการพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อเข้าสู่สากล
โดย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะเกษตร กำแพงแสน มก.
11.45 - 12.00 น. การสนับสนุนของโปรแกรม ITAP สวทช. และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
โดย คุณชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช.
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน ThaiGAP
โดย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะเกษตร กำแพงแสน มก.
15.00 - 15.30 น. สรุป และถาม-ตอบ
Email address *
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) *
หน่วยงาน (บจก./หจก./สหกรณ์/ร้านค้า/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้าน) *
ที่อยู่ *
มือถือ *
ผลิตภัณฑ์ / บริการ *
หมายเหตุ
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy