Dołącz do akcji "O osobach z niepełnosprawnościami"!
Wszystkie biblioteki publiczne i szkolne z całej Polski zapraszamy do udziału w akcji "O osobach z niepełnosprawnościami", organizowanej wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Humanity in Action Polska.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 27 listopada 2019 r. Biblioteki, wyślą prawidłowo wypełnione zgłoszenia, będą przyjmowane do akcji według zasady "kto pierwszy, ten lepszy".

Gorąco zachęcamy do udziału w akcji!
Dane biblioteki
Pełna nazwa biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) *
Adres biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji): ulica, numer budynku *
Adres siedziby biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji): kod pocztowy, miejscowość *
Nazwa gminy, w której ma siedzibę biblioteka (lub instytucja nadrzędna - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) *
Województwo, w którym ma swoją siedzibę biblioteka (lub instytucja nadrzędna - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) - prosimy wybrać z listy *
Adres wysyłki książek (jeśli jest inny niż adres biblioteki podany wyżej)
Liczba egzemplarzy książek "O osobach z niepełnosprawnościami", którą chce otrzymać biblioteka (od 1 do 25) *
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie akcji *
Numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie akcji *
Adres e-mail osoby do kontaktu w sprawie akcji *
Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie (00-359), przy ul. Kopernika 17. Dane przetwarzane będą w celach związanych z naborem do akcji "O osobach z niepełnosprawnościami". Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do do wzięcia udziału w naborze do akcji "O osobach z niepełnosprawnościami". Administrator informuje, że odpowiedzi na pytania ankietowe zbiera za pomocą Formularza Google. Uzyskane w ten sposób dane osobowe zostaną niezwłocznie zapisane, a następnie przechowywane (przez okres trzech tygodni od dnia ich pozyskania) na dysku Administratora. Formularz zostanie trwale usunięty. Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. *
Biblioteka wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z naborem do akcji "O osobach z niepełnosprawnościami", w tym o jego wynikach, drogą elektroniczną na adresy email wskazane w niniejszym formularzu.
Clear selection
Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z treścią Regulaminu naboru do akcji "O osobach z niepełnosprawnościami". *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Report Abuse