Påverka läsåret 2011-2012!

Nu kan du påverka hur vi ska arbeta under kommande läsår. I vår läroplan står det att eleven ska få vara med och planera hur och vad de ska lära sig. Nu har du chansen att ge idéer inför kommande läsår!