Анкета във връзка с План за интегрирано развитие на община Мизия за периода 2021 – 2027 г.
Уважаеми Дами и Господа,
Община Мизия провежда проучванe на нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, имащи отношение към развитие на територията на общината.
Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на План за интегрирано развитие на община Мизия за периода 2021 – 2027 г.

Благодарим Ви, за участието в проучването! То ще ви отнеме около 10 минути.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Моля, посочете в качеството Ви на коя заинтересована страна участвате в проучването?
2. Как оценявате?                                   Състоянието на природната среда - биологичното разнообразие, водните ресурси и климата:
2) Грижата и оползотворяването на природните ресурси:
3) Състоянието на културно-историческото наследство на общината – паметници, народни традиции и обичаи:
4) Качеството и обхвата на предлаганите социални услуги:
5) Качеството и обхвата на предлаганите образователни услуги:
6) Качеството на предлаганите здравни услуги:
7) Нивото на достъпност на предлаганите здравни услуги:
8) Нивото на предлаганите туристически услуги:
9) Популяризирането на територията като туристическа дестинация:
10) Състоянието на пътната инфраструктура между Мизия и съседните общински центрове:
11) Състоянието на междуселищната пътна инфраструтктура на територията на общината:
Clear selection
12) Състоянието на обществения транспорт в гр.Мизия:
13) Състоянието на междуселищния транспорт на територията на общината:
14) Състоянието на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в населеното място, където живеете:
15) Сметосъбирането и транспортирането на отпадъците в населеното място, където живеете:
16) Развитието на градската среда в Мизия(облагородяване, поддръжка и привлекателност):
17) Развитието на населеното място, в което живеете (облагородяване, поддръжка и привлекателност):
18) Наличието и достъпа до културни и развлекателни дейности и събития:
19) Наличието и достъпа до спортна инфраструктура:
20) Нивото на сигурност и охрана в населеното място, в което живеете:
21) Нивото на престъпност в населеното място, в което живеете:
22) Икономическото развитие на територията:
23) Доходите на Вашето домакинство в последните 7 г.:
24) Възможностите за намиране на работа на територията на общината;
3. Кои според Вас са 7-те най-важни приоритета за развитие на община Мизия?
4. Какви са вашите намерения?
5. Какви са вашите планове за професионално развитие/сфера на дейност?
6. Какви са вашите планове за кариерно развитие/разширяване на дейността?
7. Имате ли намерение да се образовате или преквалифицирате за реализиране на бъдещите Ви планове?
8. Какви източници на информация използвате за запознаване с развитието на общината? (моля дайте повече от един отговор)
9. Основна сфера на дейност:
10. Възраст:
11. Населено място от община Мизия:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy