ΕΜΕ - Παράρτημα Καρδίτσας
Γ - Γυμνασίου - Προετοιμασία για το διαγωνισμό Πυθαγόρας
Με κορυφές τα σημεία του παρακάτω σχήματος, πόσα τρίγωνα είναι δυνατό να σχηματιστούν;
1 point
Captionless Image
Clear selection
Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της παράστασης :
1 point
Captionless Image
Clear selection
1 point
Captionless Image
Clear selection
Το 6% του αριθμού α είναι ίσο με το 4% του αριθμού β. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:
1 point
Captionless Image
Clear selection
Ο Νίκος έχει πολλά τετράγωνα πλακάκια. Όταν με αυτά σχηματίσει ένα μεγάλο τετράγωνο πλευράς x του περισσεύουν 64 πλακάκια. Όταν με αυτά σχηματίσει ένα μεγάλο τετράγωνο πλευράς x+1 του λείπουν 25 πλακάκια. Πόσα πλακάκια έχει ο Νίκος;
1 point
Clear selection
Οι θετικοί ακέραιοι α,β,γ,δ ικανοποιούν την εξίσωση αβ=2γδ. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς δεν μπορεί να είναι η τιμή του γινομένου αβγδ;
1 point
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy