PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE DO CONCELLO DE POIO
Enquisa de hábitos e características da mobilidade para a elaboración do Plan de Mobilidade Sustentable do Concello de Poio
1. Indique o número de persoas que residen no fogar.
Your answer
2. Indique o número de persoas que residen no fogar con idades comprendidas entre 3 e 80 anos.
Your answer
3. Indique o número de vehículos que posúen no seu fogar (vehículos propios, vehículos de empresa, motocicletas, bicicletas, outros).
Your answer
4. Indique o tipo de vivenda existente no seu fogar.
5. Dispón de aparcadoiro na súa residencia?
6. Indique a nacionalidade das persoas que residen no fogar
Your answer
7. Indique o sexo das persoas que residen no fogar.
Your answer
8. Ten problemas de mobilidade reducida?
9. Indique o estado civil no que se atopa neste intre.
10. Indique o seu nivel de estudos terminados
11. Indique a súa relación coa actividade económica nestes intres.
12. Posúe carné de conducir?
13. Dispón de vehículo privado para os seus desprazamentos habituais?
14. Dispón de aparcadoiro en propiedade ou uso privado en destino?
Para a última viaxe realizada por cada unha das persoas que compoñen o fogar con idade comprendida entre os 3 e os 80 anos, recollerase a seguinte información. *
Viaxe número:
Your answer
15. Hora de inicio e hora de fin (en formato de 24 horas)
Your answer
16. Dirección do lugar de orixe.
17. Dirección do lugar de destino.
18. Indique o motivo ou actividade en orixe.
19. Indique o motivo ou actividade en destino.
Para cada etapa, definida como cada un dos modos de transporte utilizados nun mesmo viaxe, indique os seguintes datos:
Etapa número:
Your answer
20. Indique o modo de transporte.
21. Se utilizou o transporte público, indique os seguintes datos (Liña de autobús, Compañia, Parada de subida, Parada de baixada, Título de transporte utilizado).
Responder só se utilizou o transporte público. No caso de que utilizase outro modo de transporte, pasar á seguinte pregunta.
Your answer
22. Se utilizou o coche como condutor ou acompañante, indique os o número de ocupantes.
Responder só se utilizou o coche privado. No caso de que utilizase outro modo de transporte, pasar á seguinte pregunta.
Your answer
23. Se utilizou o coche como condutor ou acompañante, indique o tipo de aparcadoiro en destino.
Responder só se utilizou o coche privado. No caso de que utilizase outro modo de transporte, pasar á seguinte pregunta.
24. Indique o motivo polo cal non utiliza o vehículo privado.
Responder só no caso de que utilice o transporte público para os seus desprazamentos.
25. Indique o motivo polo cal non utiliza o transporte público.
Responder só no caso de que utilice o vehículo privado para os seus desprazamentos.
30. Comentarios e suxestións de Mobilidade (Opcional)
Your answer
31. Se quere que nos poñamos en contacto con vostede, por favor, indique os seguintes datos:
Nome *
Your answer
Correo Electrónico
Your answer
Teléfono
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service