Žiadanka na MVS a MMVS (knihy)

Služba MVS je poskytovaná iba v prípade, ak sa knihy nenachádzajú vo fonde ÚK SAV, ani vo fonde iných bratislavských knižníc.

MVS = medziknižničná výpožičná služba
MMVS = medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (platená služba)

  Uveďte prosím základné identifikačné údaje o Vašej osobe či inštitúcii, ktorú zastupujete.

  Názov a adresa žiadajúcej inštitúcie (adresu pre vystavenie faktúry, IČO a DIČ vypĺňajú len žiadajúce organizácie, knižnice)
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná

  Žiadam o výpožičku knihy

  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná

  Zaslaním formulára potvrdzujem, že budem rešpektovať knižničný poriadok ÚK SAV.