Žiadanka na MVS a MMVS (knihy)
Služba MVS je poskytovaná iba v prípade, ak sa knihy nenachádzajú vo fonde ÚK SAV, ani vo fonde iných bratislavských knižníc.
Publikácie príručkového charakteru, t.j. slovníky - prekladové, výkladové, nie sú predmetom služby MVS a MMVS, t.j. nedajú sa objednať !

MVS = medziknižničná výpožičná služba
MMVS = medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (platená služba)
Formulár
Uveďte prosím základné identifikačné údaje o Vašej osobe či inštitúcii, ktorú zastupujete.
Názov a adresa žiadajúcej inštitúcie (adresu pre vystavenie faktúry, IČO a DIČ vypĺňajú len žiadajúce organizácie, knižnice)
Číslo preukazu inštitúcie alebo čitateľa *
Vaša odpoveď
Meno a priezvisko zadávateľa požiadavky *
Vaša odpoveď
Telefón *
Vaša odpoveď
E-mail *
Vaša odpoveď
Žiadam o výpožičku knihy
Autor knihy *
Vaša odpoveď
Názov knihy *
Vaša odpoveď
Miesto a rok vydania
Vaša odpoveď
ISBN
Vaša odpoveď
Ak je kniha požičaná, žiadame o rezerváciu *
Ak kniha nie je v knižniciach SR, žiadame o výpožičku MMVS a uhradíme poplatky v súlade s cenníkom poplatkov ÚK SAV *
Naša požiadavka je aktuálna do (dátum)
Vaša odpoveď
Poznámka
Vaša odpoveď
Zaslaním formulára potvrdzujem, že budem rešpektovať knižničný poriadok ÚK SAV.
*
Povinné
Odoslať
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google. Ohlásiť zneužitie - Podmienky poskytovania služby - Pravidlá ochrany súkromia