FITXA ASSOCIAR-SE ACICOM
Fitxa per a donar-se d'alta com a soci/a d'ACICOM.
ACICOM - Associació Ciutadania i Comunicació
QUOTA ACICOM:
La quota per a ser soci/a d'ACICOM és de 30€ a l'any. Per a facilitar el cobrament de la quota, vos sol·licitem les vostres dades bancàries per a fer la remesa directament des d'ACICOM.
Nom *
Your answer
Cognoms *
Your answer
Data naixement *
Your answer
Telèfon *
Your answer
Mòbil *
Your answer
Adreça postal *
Your answer
CP *
Your answer
Ciutat *
Your answer
DNI *
Your answer
Adreça electrònica *
Your answer
Web/bloc
Your answer
Professió i/o àmbit de treball *
Your answer
Àrea de treball en la que voldries participar: *
Observacions, suggerències, aportacions, idees, etc.
Your answer
DADES BANCÀRIES
Nom i adreça del banc/Caixa:
Your answer
Número compte (IBAN):
Your answer
Protecció de dades
---- ADVERTIMENT ----

En compliment de l'establit en la LOPD, li informem que les seues dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l'enviament de comunicacions en el marc de la citada relació. Així mateix, les seues dades seran cedides en tots aquells casos en què siga necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritze una norma amb rang de llei. En compliment de la LOPD pot exercitar els seus drets ARC davant l'Associació Ciutadania i Comunicació, amb adreça en Plaça Joan de Vila-Rasa, 10-32, CP 46001, VALÈNCIA (València/València), adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d'aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta en deure secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que vostè no fóra el destinatari, li sol·licitem que ens ho indique i no comunique el seu contingut a tercers, procedint a la seua destrucció.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.