Prieskum kolegiality

Milý kolega, milá kolegyňa!

Chcem Ťa veľmi pekne poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je súčasťou môjho dizertačného výskumu. Jeho úlohou je preskúmať kolegiálne vzťahy v skupine študentov - napr. zistiť, koho v skupine považujete za zodpovedného a porovnať to s jeho prístupom k štúdiu; za komunikatívneho a porovnať to s jeho aktivitou v komentároch pod blogmi; a pod.

Cieľom mojej práce je nájsť čo najvhodnejšie spôsoby výučby, aby ich ocenili nielen vyučujúci, ale i samotní študenti. Vyplnením tohto dotazníka tak možno prispeješ k tomu, že sa bude lepšie študovať nielen Tebe, ale i Tvojim kolegom.

Tento dotazník nie je anonymný, preto považujem za dôležité upozorniť na to, že všetky informácie z neho získané NEBUDÚ DOSTUPNÉ TRETEJ STRANE S ORIGINÁLNYMI ÚDAJMI (MENAMI), tzn. pri spracovávaní dát nahradím všetky mená kódmi, ktoré nebudú dostupné nikomu, iba mne (teda ani prednášajúcemu, ani žiadnym ďalším cvičiacim).

Výsledky použijem do mojej dizertačnej práce, NEBUDÚ MAŤ ŽIADNY VPLYV NA TVOJE HODNOTENIE Z TOHTO PREDMETU.

Prosím o zodpovedný prístup.

A hneď zaň i ďakujem. :-)

Veronika Bejdová