Wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Goździe
Prosimy o wypełnienie i wydrukowanie formularza. Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów formularz należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół w Goździe, ul. Starowiejska 130, 26-634 Gózd do dnia 14 kwietnia 2017 r.
Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w tym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Imiona dziecka *
Your answer
Nazwisko dziecka *
Your answer
Data urodzenia dziecka *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia dziecka *
Your answer
PESEL Dziecka *
Your answer
Adres zamieszkania dziecka (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) *
Your answer
Kod pocztowy, poczta *
Your answer
Imię matki / prawnej opiekunki dziecka *
Your answer
Nazwisko matki / prawnej opiekunki dziecka *
Your answer
Imię ojca / prawnego opiekuna dziecka *
Your answer
Nazwisko ojca / prawnego opiekuna dziecka *
Your answer
Adres zamieszkania matki / prawnej opiekunki (jeśli inny niż dziecka)
Your answer
Adres zamieszkania ojca / prawnego opiekuna dziecka (jeśli inny niż dziecka)
Your answer
Telefon matki / prawnej opiekunki dziecka
Your answer
Adres e-mail matki / prawnej opiekunki dziecka
Your answer
Telefon ojca / prawnego opiekuna dziecka
Your answer
Adres e-mail ojca / prawnego opiekuna dziecka
Your answer
Czy rodzicie / prawni opiekunowie pracują? *
Ile godzin będzie przebywało dziecko w przedszkolu *
Prosimy wpisać adres email, na który chcą państwo otrzymać wypełniony formularz
Adres e-mail *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zespół Szkół w Gozdzie. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms