แบบฝึกหัดหน่วยที่ 6.2การบันทึก e-Book ลงแผ่น CD
Email address *
เลขที่ *
Your answer
ชื่อ-สกุล *
Your answer
แบบฝึกปฏิบัติที่ 6.2การบันทึก e-Book ลงแผ่น CD
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการบันทึก e-Book ลงแผ่น CD-ROM (5 คะแนน) *
Your answer
2. ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมายถูก ( ) หน้าช่องถูก และทำเครื่องหมายผิด () หน้าช่องผิด (5 คะแนน)
1. e-Book ที่จะนำไป Upload มี 1 ไฟล์คือ .opf *
1 point
Required
2. นิยมบันทึก e-Book ลง CD-ROM เพราะมีข้อมูลจำนวนมากและพกสะดวก *
1 point
Required
3. Single Album on CD หมายถึง สร้าง 1 เล่ม ต่อ CD 1 แผ่น *
1 point
Required
4. Multiple Album on CD หมายถึง สร้างชั้นหนังสือหลายชั้นต่อ CD 1 แผ่น *
1 point
Required
5. บันทึก e-Book เป็น CD คลิกเลือกเมนู CD Maker คลิกเลือก New Album CD *
1 point
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service