Studentkåren Malmös Soffprojekt/ Student Union Malmö Sofa Project
Välkommen till Studentkåren Malmös Soffprojekt!
Vi vet hur svårt det är att hitta ett eget boende och vi finns här för att hjälpa dig.

Genom att svara på frågorna nedan kan vi bättre matcha dig med en lämplig soffvärd.

Soffprojektet är i första hand tänkt som en tillfällig lösning tills du hittar ett eget boende. Den tid som våra soffvärdar kan hjälpa dig kan skilja sig åt mellan värdarna, men vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose dina behov.

Soffprojektet är en förmedlingstjänst mellan studenterna och soffvärdarna. Vi fungerar som en mellanhand mellan studenterna och soffvärdarna och hjälper till med den lämpligaste matchningen mellan de två. Studentkåren Malmö föreslår hyran. Vi kan också svara på eventuella frågor och hjälpa till så mycket som möjligt, men själva utlåningen sker mellan värd och student.

Om du hittar någonstans att bo efter att du har anmält dig till projektet är vi glada om du rapporterar detta till oss så att vi kan ta bort dig från vår lista.

[EN]

Welcome to Student Union Malmös Sofa project!
We know how difficult it is to find your own accommodation and we are here to help.

By answering a few questions below we will be able to better match you with a suitable sofa host.

The Sofa project is primarily meant as a temporary solution until you find your own place to stay. The time that our sofa hosts can help you can differ between the hosts, but we will do our best to accommodate your needs.

The Sofa Project is an intermediary service between students and the sofa hosts. We act as a intermediate between the students and the hosts and help with the most suitable matching between the two. The Student Union Malmö suggest the rent price. We can also answer any questions you have, and help as much as possible, but the actual lending is between the host and the student.

If you find somewhere to stay after you have signed up for the project, we are happy if you report this to us so we can remove you from our list.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
First and last name *
Ålder / age *
Jag kommer från: *
I am from:
Jag kan dessa språk (exempel: svenska, engelska, tyska och arabiska): *
I speak these languages (example: Swedish, English, German and Arabic):
Mobilnummer *
Mobile phone number
Jag är: *
I am:
Jag bor helst med: *
I prefer to live with:
Min veckobudget för hyra är: *
 My weekly budget for rent is (specify if not in Swedish crowns):
Hur länge är min besök?
How long is my stay?
*
Jag behöver låna en soffa under tiden (till exempel 1 augusti till 1 september):
I need a couch during the time (for example 1st of August to 1st of September):
Övrig information (till exempel allergier, rökare etc.) *
Other information (for example allergies, smoker etc.)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kårmejl. Report Abuse