โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสนับสนุนงานบังคับคดีนายประกันของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1) ให้ผู้จัดทำแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเข้าเว็บไซต์สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม http://www.ojoc.coj.go.th/ เลือกหัวข้อ “การรายงานผลการดำเนินงานลูกจ้างโครงการ รายไตรมาส”
(2) ผู้รายงานผล คือ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล / สำนักงานประจำศาล / สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(3) แบบฟอร์มประกอบด้วย 6 ส่วน โดยมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ *
หน่วยงาน *
ชื่อศาล หรือ ชื่อสำนัก/กอง เช่น สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ , สำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี , สำนักการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
Your answer
สังกัด *
ผู้จัดทำแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service