Dotazník spokojnosti
Vážený zákazník!

Firma Rotas spol. s.r.o. v úsilí zvýšiť kvalitu svojich produktov a služieb v celom rozsahu v súlade so zavedeným Systémom riadenia kvality Vás žiada o vyplnenie tohto dotazníka kliknutím na príslušnú známku.

Hodnotiaca známka
Veľmi spokojný 1
Skôr spokojný 2
Priemerne spokojný 3
Skôr nespokojný 4
Veľmi nespokojný 5

1. Dodržanie termínu dodávky
2. Kompletnosť zákazky
3. Kvalita a funkčnosť diela
4. Vystupovanie zamestnancov
5. Odbornosť zamestnancov
6. Návrh riešenia zákazky
7. Rýchlosť riešenia nezhôd
8. Spôsob riešenia nezhôd
Iné pripomienky:
Your answer
Vyplnil:
Your answer
Spoločnosť/Funkcia:
Your answer
Ďakujem za Vašu aktívnu účasť a spoluprácu!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service