Анкета для педагогаў "Якасць вучэбнага дапаможніка "Беларуская літаратура. 8 клас"
Паважаныя калегі!
Дадзенае анкетаванне праводзіцца з мэтай вывучэння меркаванняў педагогаў аб вучэбным дапаможніку "Беларуская літаратура. 8 клас". (Мінск: НІА, 2018)
Вынікі анкетавання будуць ўлічвацца пры падрыхтоўцы вучэбнага дапаможніка да перавыдання, а таксама пры планаванні метадычных мерапрыемстваў з педагогамі (семінараў, нарад, курсаў павышэння кваліфікацыі).
Просім аб'ектыўна адказаць на пытанні анкеты, выконваючы правілы, названыя ў дужках.
Анкетаванне праводзіцца ананімна.
1. Наколькі ў вучэбным дапаможніку "Беларуская літаратура. 8 клас" рэалізаваны асноўныя дыдактычныя функцыі школьнага падручніка? (Выбераце адзін адказ у кожным радку) *
У поўнай меры
Часткова
Не рэалізаваная
Навучальная (вучэбны дапаможнік забяспечвае дасягненне ўсіх вынікаў вучэбнай дзейнасці, прадугледжаных праграмай па прадмеце)
Выхаваўчая (змест вучэбнага дапаможніка накіраваны на фарміраванне асобасных якасцей, каштоўнасных арыентацый, значных для беларускага грамадства)
Развіваючая (вучэбны дапаможнік спрыяе развіццю інтэлектуальных і творчых здольнасцей вучняў)
Матывацыйная (вучэбны дапаможнік спрыяе развіццю цікавасці вучняў да вучэбным прадмеце)
2. Ці адпавядае вучэбны дапаможнік "Беларуская літаратура. 8 клас" прынцыпу даступнасці? (выберыце адзін адказ у кожным радку) *
Так, у поўнай меры
Хутчэй так, чым не
Хутчэй не, чым так
Не
Вучэбныя тэксты выкладзены даступна для вучняў
Змест вучэбнага матэрыялу адпавядае ўзроставым пазнавальным магчымасцям вучняў
Змест вучэбнага матэрыялу адпавядае ўзроўню папярэдняй адукацыйнай падрыхтоўкі вучняў
3. Ці дазваляе вучэбны дапаможнік "Беларуская літаратура. 8 клас" вучыць вучняў: (выберыце адзін адказ у кожным радку) *
Так, у поўнай меры
Хутчэй так, чым не
Хутчэй не, чым так
Не
Працаваць з вучэбным тэкстам (знаходзіць інфармацыю ў тэксце параграфа, інтэрпрэтаваць, аналізаваць, ацэньваць яе і выкарыстоўваць для вырашэння навучальных і практычных задач)
Інтэграваць інфармацыю, атрыманую з розных крыніц (асноўныя, дадатковыя і тлумачальныя тэксты, ілюстрацыі, схемы і г.д.)
Ужываць засвоеныя веды і ўменні для вырашэння навучальных і практычных задач
Інтэграваць і прымяняць веды з розных вучэбных прадметаў
4. Ці мэтазгодны ў вучэбным дапаможніку "Беларуская літаратура 8 клас": (выберыце адзін адказ у кожным радку) *
Так
Не
Цяжка адказаць
Знакі-сімвалы, якія выкарыстоўваюцца ў вучэбным дапаможніку
Шрыфтавыя і каляровыя выдзяленні ў вучэбным тэксце
Спасылкі на электронныя рэсурсы, размешчаныя на нацыянальным адукацыйным партале
Павялічаны фармат вучэбнага дапаможніка
5. Ці ўзнікалі цяжкасці ў Вашых вучняў пры рабоце з вучэбным дапаможнікам "Беларуская літаратура. 8 клас"? (выберыце адзін з прапанаваных адказаў) *
6. На гэта пытанне адказваюць толькі тыя, хто на пытанне №5 адказаў "так". З якімі цяжкасцямі сутыкнуліся вучні пры рабоце з вучэбным дапаможнікам?
Your answer
7. Як Вы лічыце, ці з'яўляецца аптымальным спалучэнне вербальнай (слоўна-знакавай) і візуальнай (схемы, табліцы) формаў прад'яўлення вучэбнага матэрыялу ў вучэбным дапаможніку "Беларуская літаратура. 8 клас"? (Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу) *
8. Ацаніце пытанні і заданні, якія прапанаваны ў вучэбным дапаможніку (выберыце адзін варыянт адказу ў кожным радку) *
Адпавядаюць цалкам
Адпавядаюць часткова
Не адпавядаюць
Адпаведнасць пытанняў і заданняў патрабаванням вучэбнай праграмы
Адпаведнасць пытанняў і заданняў пазнавальным магчымасцям вучняў
Адпаведнасць заданняў ўзроўню папярэдняй адукацыйнай падрыхтоўкі вучняў
Адпаведнасць заданняў пяці ўзроўням засваення вучэбнага матэрыялу
9. Ці выкарыстоўвалі Вы ў вучэбным працэсе спасылкі на электронны адукацыйны рэсурс? (выберыце варыянт адказу) *
10. На гэта пытанне адказваюць толькі тыя, хто на пытанне № 9 адказаў "не". Укажыце прычыну, па якой Вы не выкарыстоўвалі спасылкі на электронныя рэсурсы (укажыце ўсе варыянты адказаў, якія адпавядаюць Вашаму меркаванню).
11. Ці ўзнікалі ў Вас цяжкасці з выкарыстаннем вучэбнага дапаможніка "Беларуская літаратура. 8 клас"? (выберыце адзін з прапанаваных адказаў) *
12. На гэта пытанне адказваюць толькі тыя, хто на пытанне № 11 адказаў "так". З якімі цяжкасцямі Вы сутыкнуліся пры арганізацыі работы з вучэбным дапаможнікам? (свой адказ запішыце ).
Your answer
13. Якія змены, на Ваш погляд, неабходна ўнесці ў вучэбны дапаможнік "Беларуская літаратура. 8 клас" пры яго перавыданні? (напішыце свой адказ) *
Your answer
14. Пазначце, у якой мясцовасці знаходзіцца ўстанова адукацыі, у якой Вы працуеце (выберыце адзін з варыянтаў адказу) *
15. Назавіце Вашу кваліфікацыйную катэгорыю *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy