FORMACIÓ ONLINE: Aprenem a fer vídeos amb Canva
Dies: dimarts 11 i dimarts 18 de maig de 2021
Horari: de 19 a 20.30 hores (és imprescindible molta puntualitat en la connexió)
Durada: 3 hores
FORMAT ONLINE: plataforma ZOOM
MATERIAL: és necessari dispositiu electrònic amb càmera i micròfon

Places limitades!

Vols aprendre a fer vídeos curts amb Canva? Vols conèixer totes les funcionalitats que té aquesta plataforma online gratuïta per fer vídeos?. Vols elaborar el teu propi vídeo mostrant el que feu a l'entitat?

Per tal de donar-te resposta, l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats programem la formació "Aprenem a fer vídeos amb Canva" amb l'objectiu de mostrar-te com es treballa amb el Canva i com podem fer un vídeo curt que inclogui, text, color, elements, animacions, moviments i música. Aprendrem com funciona la descàrrega de vídeos i com publicar-los a les xarxes socials de l’entitat per tal de fer-ne difusió.

Aquesta formació està adreçada a tots els membres d’entitats sense ànim de lucre registrades a Mataró, i a les entitats que estan en procés de creació. Es requereix un NIVELL MITJÀ d'informàtica per poder seguir bé el curs.

Consulta el programa detallat de la formació.

Us agrairem que feu arribar aquesta informació als socis i sòcies de la vostra entitat per si estan interessats/ades a participar a la formació!
NOM *
COGNOMS *
CORREU ELECTRÒNIC *
TELÈFON MÒBIL I/O FIX *
NIF (poseu número i lletra) *
ENTITAT *
CÀRREC QUE OCUPES A L'ENTITAT *
A la vostra entitat acostumeu a fer vídeos per fer difusió de les vostres activitats o informacions que voleu donar a conèixer? *
Quin programa d'edició de vídeos heu fet servir algun cop (Canva, Imovie, FinalCut, Premiere, Avid, Quik...)? *
On pengeu els vostres vídeos (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, pàgina web de l'entitat, els envieu per Whatsapp...)? *
COM T'HAS ASSABENTAT DE LA FORMACIÓ? *
Required
Protecció de dades *
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ amb CIF P0812000H, domicili a la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró us informa: Finalitat: Informació i inscripcions a les formacions per a entitats que ofereix l'Agència de Suport a l'Associacionisme. Legitimació: El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document. Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO. Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Conservació de les dades: Les dades seran conservades mentre es realitzi l’oferta formativa per a entitats el curs 2020-21 que ofereix l’Ajuntament de Mataró. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy